Wielostronne tłumaczenie wielojęzyczne, napisy i teksty pl. Translation subtitles multiple, multi language lyrics,
MULTI SUB BABEL - WSHORAN 
multilingual international songs and movies from around the world.

ANGIELSKI - jedyne tłumaczenie

Lisa Ekdahl - "ONE LIFE"
"JEDNO ŻYCIE"

You say we have nothing in common
I wouldn't say that if i were you
All of us come in through the same door
That much if nothing ele i know is true
All of us will very soon be leaving
We were brought here, soon we will depart
Now i don't care if someone says i'm foolish
Cause while i'm here i'm singing from my heart

Mówisz, że nie mamy nic wspólnego
Nie powiedziałabym tego na twoim miejscu
Wszyscy wchodzimy tymi samymi drzwiami
To dużo, jeśli nic innego co wiem, nie jest prawdą
Każdy z nas niedługo odejdzie
Przyprowadzono nas tutaj, wkrótce odejdziemy
Teraz już nie dbam o to, jeśli ktoś powie, że jestem niemądra
Bo póki tu jestem śpiewam z głębi mojego serca

There's just one life coming from that one place
There's just one face and it's your face
There's just one life going to that one place
There's just one face and it's God's face
And it's in
Everyone it's in every place
It is everywhere that one face
I can see it shining trough
Can't you see it shining trough
Don't tell me that you don't
Just tell me that you do

Jest tylko jedno życie, pochodzące z tego jednego miejsca
Jest tylko jedna twarz i to jest twoja twarz
Jest tylko jedno życie idące w to jedno miejsce
Jest tylko jedna twarz i jest to Boska twarz
I to jest w środku
z każdym w każdym miejscu
Jest wszędzie, ta jedna twarz
Widzę jak ona lśni.
Czy nie widzisz jak prześwituje ?
Nie mów mi, że nie
Po prostu powiedz mi, że tak

I wouldn't want hurt, i wouldn't
I wouldn't wanna to do you harm
All of us came in trough the same door
Now would you let me sleep in your arms
All of us will very soon be leaving
We were brought here, soon we will depart
Now i don't care if someone says i'm foolish
Cause while i'm here, i'm singing from my heart

Nie chcę ranić, nie chciałabym
Nie chciałbym zrobić ci krzywdy
Każdy z nas przyszedł przez te same drzwi
A teraz, pozwól mi zasnąć w twoich ramionach
Każdy z nas niedługo odejdzie
Przyprowadzono nas tutaj, wkrótce odejdziemy
Teraz już nie dbam o to, jeśli ktoś powie, że jestem niemądra
Bo póki tu jestem śpiewam z głębi mojego serca


There's just one race and it's the human race
There's just one face babe it's your face
I can you see it shining trough
Can't you see it shining trough
Don't tell me that you don't
Just tell me that you do

Jest tylko jedna rasa i to jest rodzaj ludzki
Jest tylko jedna twarz kochanie, to twoja twarz
Widzę jak ona lśni.
Czy nie widzisz jak prześwituje ?
Nie mów mi, że nie
Po prostu powiedz mi, że tak

Problemy: Wszystkie kwestie powinny być kierowane do Boga! U mnie różnie
LŚNI - PRZEŚWITUJE? - ma ktoś pomysł na tą kwestię?


2018-04-13 14:45:00 - WSHORAN

Back