FILM Arabskie noce
FILM Afekty Lady Emmy Hamilton 1968
FILM Fanka 1982
FILM Jarmark próżności