Wielostronne tłumaczenie wielojęzyczne, napisy i teksty pl. Translation subtitles multiple, multi language lyrics,
MULTI SUB BABEL - WSHORAN 
multilingual international songs and movies from around the world.

ANGIELSKI - tłumaczenie

INXS - Need You Tonight
Potrzebuję Cię tej nocy!


Podejdź tu.
Wszystko co masz, to ta chwila.
Dwudziesty pierwszy wiek to przeszłość.
Możesz się troszczyć o wszystko, co zechcesz.
Każdy tak robi, to jest w porządku.

Więc przysuń się tutaj
i podaruj mi chwilę.
Twoje ruchy są takie niedojrzałe.
Muszę dać Ci do zrozumienia.
Muszę dać Ci do zrozumienia,
że jesteś w moim typie.

Potrzebuję Cię tej nocy,
ponieważ nie śpię!
Jest w tobie coś dziewczyno,
co sprawia, że spływam potem.

Co o tym sądzisz?
Jestem samotny.
O czym myślisz?
Nie mogę wcale myśleć.

Co zamierzasz zrobić?
Będę żyć swoim własnym życiem.

Więc jak się czujesz?

Need You Tonight
Potrzebuję Cię tej nocy!

Come over here
All you've got is this moment
The twenty first century's yesterday
You can care all you want
Everybody does, yeah, that's okay

Podejdź tu.
Wszystko co masz, to ta chwila.
Dwudziesty pierwszy wiek to przeszłość.
Możesz się troszczyć o wszystko, co zechcesz.
Każdy tak robi, to jest w porządku.

So slide over here
And give me a moment
Your moves are so raw
I've got to let you know
I've got to let you know
You're one of my kind

Więc przysuń się tutaj
i podaruj mi chwilę.
Twoje ruchy są takie niedojrzałe.
Muszę dać Ci do zrozumienia.
Muszę dać Ci do zrozumienia,
że jesteś w moim typie.

I need you tonight
'Cause I'm not sleeping
There's something about you, girl
That makes me sweat

Potrzebuję Cię tej nocy,
ponieważ nie śpię!
Jest w tobie coś dziewczyno,
co sprawia, że spływam potem
.

How do you feel? (I'm lonely)
What do you think? (Can't think at all)
Whatcha gonna do? (Gonna live my life)

Co o tym sądzisz? Jestem samotny.
O czym myślisz? Nie mogę wcale myśleć.
Co zamierzasz zrobić? Będę żyć swoim własnym życiem.

So how do you feel? (I'm lonely)
Więc jak się czujesz? Jestem samotny.

2018-04-19 19:08:58 - WSHORAN

Back