Wielostronne tłumaczenie wielojęzyczne, napisy i teksty pl. Translation subtitles multiple, multi language lyrics,
MULTI SUB BABEL - WSHORAN 
multilingual international songs and movies from around the world.

ANGIELSKI - tłumaczenie

GROOVE COVERAGE - Poison
Trucizna

Twoje okrutne wyrachowanie.
Twoja krew zimna niczym lód.
Jedno spojrzenie mogące zabić.
Mój ból, twoim upojeniem.

Chcę cię kochać, lecz lepiej nie będę dotykać.
Chcę przytulić cię, ale powstrzymuje mnie intuicja.
Chcę cię pocałować, lecz zbyt tego pragnę.
Chcę cię posmakować, ale twe usta są jadowitą...
Trucizną!
Jesteś trucizną płynącą w moich żyłach.
Jesteś trucizną!
Nie chcę zerwać tych łańcuchów.

Twoje usta, tak gorące.
Twoja sieć, jestem osaczona.
Twoja skóra, tak wilgotna,
czarne koronki spowija potem.

Słyszę jak wołasz i oczekuję w napięciu.
Chcę cię zranić, tylko by usłyszeć jak przyzywasz moje imię.
Nie chcę cię dotknąć, ale jesteś pod moją skórą.
Chcę cię pocałować, lecz twe usta są jadowitą ...

Działającą głęboko w moich żyłach,
trucizną płonącą wewnątrz moich żył.

GROOVE COVERAGE - Poison

Your cruel device
Your blood like ice
One look could kill
My pain your thrill

I wanna love you, but I better not touch
I wanna hold you, but my senses tell me to stop
I wanna kiss you, but I want it too much
I wanna taste you but your lips are venomous
Poison!
You're poison running through my veins
You're poison!
I don't wanna break these chains

Your mouth so hot
Your web I'm caught
Your skin so wet
Black lace on sweat

I hear you calling and it's needles and pins
I wanna hurt you just to hear you screaming my name
Don't wanna touch you, but you're under my skin
I wanna kiss you but your lips are venomous

Running deep inside my veins
Poison burning deep inside my veins

2018-04-19 18:57:14 - WSHORAN

Back