Wielostronne tłumaczenie wielojęzyczne, napisy i teksty pl. Translation subtitles multiple, multi language lyrics,
MULTI SUB BABEL - WSHORAN 
multilingual international songs and movies from around the world.

ANGIELSKI - tłumaczenie

KYLIE MINOGUE - Where the wild roses crow
"Tam, gdzie rosną dzikie róże"

TŁUMACZENIE:

Wołają na mnie "Dzika Róża"
Ale nazywam się Elisa Day.
Dlaczego tak na mnie wołają, nie wiem,
Dla mojego imienia, Elisa Day

Od pierwszego dnia, kiedy ją zobaczyłem,
wiedziałem, że to ta jedyna.
Patrzyła mi się w oczy i uśmiechała się
Na jej ustach były barwy róż,
które rosły w dole rzeki,
wszystkie krwawe i dzikie.

Gdy zapukał do moich drzwi
i wszedł do pokoju.
Moje drżenie ustąpiło,
w jego pewnych objęciach.
Byłby moim pierwszym mężczyzną
i ostrożnie dłonią otarł łzy,
które spływały mi po twarzy

Na drugi dzień,
przyniosłem jej kwiat.
Była piękniejsza,
niż jakakolwiek kobieta którą widziałem.
Powiedziałem,
"Czy wiesz, gdzie rosną dzikie róże.
Tak słodkie i szkarłatne i wolne?"

Na drugi dzień,
przyszedł z jedną czerwoną różą.
Powiedział:
"Daj mi swoją stratę i smutek"
Skinęłam głową, kładąc się na łóżku.
"Jeśli pokażę ci róże,
będziesz kontynuowała?"

Na trzeci dzień
zabrał mnie nad rzekę.
Pokazał mi róże i pocałowaliśmy się.
A ostatnia rzecz,
jaką usłyszałam, to wymamrotane słowo.
Gdy ukląkł nade mną z kamieniem w dłoni.

Ostatniego dnia,
zabrałem ją, tam gdzie rosną dzikie róże.
Leżała nad brzegiem,
wiatr lekki jak złodziej.
I pocałowałem ją na pożegnanie, mówiąc,
"Całe piękno musi umrzeć"
I pochyliłem się i umieściłem
różę między jej zębami.

PRZEKŁAD:

Wołają na mnie "Dzika Róża"
ale nazywałam się Elisa Day.
Dlaczego tak na mnie wołają, nie wiem,
przecież nazywałam się Elisa Day.

Od pierwszego dnia, kiedy ją ujrzałem,
wiedziałem, że to ta jedyna.
Spojrzała mi w oczy z uśmiechem.
A usta jej były barwy róż,
rosnących w dole rzeki,
bez reszty krwawych i dzikich.

Gdy zapukał do mych drzwi
i wszedł do pokoju.
Moje drżenie ustąpiło,
w jego pewnych objęciach.
Byłby moim pierwszym mężczyzną,
odkąd delikatnie dłonią, otarł łzę,
spływającą po moim policzku.

Na drugi dzień,
wręczyłem jej kwiat.
Była najpiękniejszą,
z kobiet jakie kiedykolwiek widziałem.
Spytałem: "Czy wiesz, gdzie rosną dzikie róże,
tak zmysłowe szkarłatem i swobodne?"

Na drugi dzień,
przyszedł z samotną czerwoną różą.
Powiedział:
"Powierzysz mi swoje onieśmielenie i smutek?"
Skinęłam głową, kładąc się na łóżku.
"Jeśli pokażę ci róże, podążysz za mną?"

Trzeciego dnia,
zabrał mnie nad rzekę.
Pokazał róże, wykradając pocałunek.
A ostatnią rzeczą,
jaką zdążyłam usłyszeć, był jego posępny szept.
Gdy ukląkł nade mną... z kamieniem w dłoni.

Ostatniego dnia,
zabrałem ją, tam gdzie rosną dzikie róże.
Ułożona nad brzegiem,
zwiewna, gdy ulotnego mgnienia rabuś,
pocałowałem ją na pożegnanie,
mówiąc: „Wszystko, co piękne musi zginąć”
pochyliłem się i umieściłem różę w jej ustach.

Nazywałam się Elisa Day.
Mojemu imieniu, pamięci Elisa Day.

WYJAŚNIENIE:

the wind light as a thief - wiatr lekki jak złodziej (ZASTĘPUJĘ)
zwiewna, gdy ulotnego mgnienia rabuś

W zwrocie tym nie rozpoznaje idiomów, a przenośnię przeciwstawiającą sobie (jak w zwrotkach ONA-ON) ofiarę ze sprawcą przed finałem ballady.
ONA: wiatr lekki - zmienna, płocha, delikatna = zwiewna
ON: złodziej TEJ CHWLI, tchnienia (morderca) = rabuś

POWIĄZANIE PODMIOTÓW:

przemijanie "zmiennej jak wiatr" i ulotnej chwili, wykradanej przez zło = ulotnego mgnienia
Leżała nad brzegiem, ... I pocałowałem ją na pożegnanie,

WSTAWIAM:

... zwiewna - (gdy) ulotnego mgnienia rabuś ...

Kylie Minogue Nick Cave
Where the wild roses grow

They call me 'The Wild Rose'
But my name was Elisa Day
Why they call me it, I don't know
For my name was Elisa Day

From the first day I saw her,
I knew she was the one
She stared in my eyes and smiled
For her lips were the color of the roses
That grew down the river,
all bloody and wild

When he knocked on my door
and entered the room
My trembling subsided
in his sure embrace
He would be my first man
and with a careful hand
He wiped at the tears
that ran down my face

On the second day,
I brought her a flower
She was more beautiful
than any woman I've seen
I said,
"Do you know where the wild roses grow
So sweet and scarlet and free?"

On the second day,
he came with a single red rose
He said:
"Give me your loss and your sorrow"
I nodded my head, as I lay on the bed
"If I show you the roses,
will you follow?"

On the third day,
he took me to the river
He showed me the roses and we kissed
And the last thing
I heard was a muttered word
As he knelt above me
with a rock in his fist

On the last day,
I took her where the wild roses grow
She lay on the bank,
the wind light as a thief
And I kissed her goodbye, said,
"All beauty must die"
And I lent down and planted
a rose between her teeth

My name was Elisa Day
For my name was Elisa Day

2018-04-19 18:52:44 - WSHORAN

Back