Wielostronne tłumaczenie wielojęzyczne, napisy i teksty pl. Translation subtitles multiple, multi language lyrics,
MULTI SUB BABEL - WSHORAN 
multilingual international songs and movies from around the world.

ANGIELSKI - tłumaczenie

ERIKA - I don't know
“Nie wiem”

Nie jestem już dzieckiem.
Nie jestem taka niewinna, jak wcześniej.
Widzę to w lustrze, w moim pokoju
i czuję to coraz wyraźniej w mojej duszy.

Pomimo to, nie jestem gotowa na ten świat.
Dostrzegam teraz rzeczy, których nie zauważałam wcześniej.
Potrzebuję wytłumaczenia, powiedz mi więcej.
Dlaczego zakochałam się teraz?
Nie wiem.

Jak mogę trwać nieustannie?
Gdzie mogę odnaleźć niebo?
Co przyniesie przyszłość?

Wyrażam swoje życie, poprzez mój pamiętnik
i wyczytałam, że od wszystkich moich nieistotnych problemów,
uwolniłam się obecnie.
Pragnę doświadczyć swoich namiętności,
z dnia na dzień.
Pozwolę ci zaofiarować mi swoje uczucie.

Erika - I don't know

I am not a baby anymore
I am not as innocent as before
I see it in the mirror in my room
And I can feel it stronger in my soul

But I am not so ready for this world
Now I see things I didn't see before
I need an explanation tell me more
Why I'm in love now?
I don't know...

How can I live forever?
Where can I find the heaven?
What is it going to happen?

I live through my diary
And I read that all my little problems
Now are free
I want to live my feelings
Day by day
I let you give emotions in my way

2018-04-19 18:34:20 - WSHORAN

Back