Wielostronne tłumaczenie wielojęzyczne, napisy i teksty pl. Translation subtitles multiple, multi language lyrics,
MULTI SUB BABEL - WSHORAN 
multilingual international songs and movies from around the world.

ANGIELSKI - tłumaczenie

Shakira - Empire
Imperium

Zdejmij wszystkie swoje maski.
Jestem odważna, kiedy jesteś wolny.
Otrząśnij się z wszystkich swoich grzechów,
potem przekaż je mnie.
Zbliż się, pozwól mi powrócić.
Pragnę być twoja, chcę być twoją bohaterką.

A moje serce bije...

Podobni jednoczącym się imperiom świata,
żyjemy,
a gwiazdy kochają się ze wszechświatem.
Jesteś moim płomieniem każdej nocy. (rozpalasz)
Żyjemy,
a gwiazdy kochają się ze wszechświatem.

A ty dotykaj mnie

i jestem jak ...

Podążę za Tobą, dokądkolwiek się udasz.
Jestem, kochanie przywiązana do Ciebie, wiesz?
Bliżej, przyciągnij mnie mocno.
Pragnę być twoja, chcę być twoją bohaterką.

Zamierzam tylko unieść głowę,
witając ostateczną krawędź
i zamierzam spaść.
(Kiedy gwiazdy kochają się z wszechświatem)
Zamierzam tylko unieść głowę
i trzymać cię blisko!


Shakira - Empire

Take off all of your skin
I'm brave when you are free
Shake off all of your sins
Then give them to me
Close up let me back in
I wanna; be yours, wanna' be your hero

And my heart beats...

Like the empires of the world unite,
We are alive
And the stars make love to the universe
You're my wildfire every single night
We are alive
And the stars make love to the universe

And you touch me
and I'm like...

I will follow you down wherever you go
I am,
baby I'm bound to you and do you know?
Closer pull me in tight
I wanna; be yours, wanna be your hero

And my heart beats...

Like the empires of the world unite
We are alive
And the stars make love to the universe
You're my wildfire every single night
We are alive
And the stars make love to the universe

And you touch me
and I'm like...
(We are alive)

I'm just gonna' raise my head
Welcome to the final edge
And I'm gonna fall
(When the stars make love to the universe)
I'm just gonna' raise my head
And hold you close

2018-04-18 09:06:15 - WSHORAN

Back