Wielostronne tłumaczenie wielojęzyczne, napisy i teksty pl. Translation subtitles multiple, multi language lyrics,
MULTI SUB BABEL - WSHORAN 
multilingual international songs and movies from around the world.

ANGIELSKI - tłumaczenie

Beyonce Knowles - Halo
"BLASK"

Pamiętasz te ściany, które zbudowałam?   
Cóż kochanie właśnie runęły.
I nawet się nie opierały.
Nawet nie wydały żadnego dźwięku.
Znalazłam sposób na wpuszczenie Ciebie.
Ale tak naprawdę, nigdy nie miałam wątpliwości,
stojąc w świetle twojego blasku,
że dostałam już swojego anioła.

I to tak, jakbym obudziła się.
Złamałeś każdą moją zasadę.     
To ryzyko, jakie podejmuję.
Nigdy nie zamierzam odciąć się od ciebie!

Wszędzie, gdzie teraz spojrzę,   
jestem otoczona w twoich objęciach. 
Kochanie widzę twój blask.
Wiesz, że jesteś moim wybawieniem.
Jesteś wszystkim, czego potrzebuję, więcej!
Masz to wypisane na twarzy.
Kochanie czuję twój blask.
Módlcie się, aby nie zgasł.

Widzę twój blask.
Czuję twój blask.

Poraziłeś mnie jak promień słońca.   
Rozpromieniając moją najciemniejszą noc.
Jesteś jedynym, którego pragnę.
Myślę, że jestem uzależniona od twego światła.
Przysięgam, że nigdy nie oszaleję z miłości ponownie,
ale to nawet nie przypomina szaleństwa upadku.
Grawitacja nie może zapomnieć,
by ściągnąć mnie z powrotem na ziemię.

Beyonce Knowles - Halo

Remember those walls I built?
Well baby they're tumbling down
And they didn't even put up a fight
They didn't even make a sound
I found a way to let you in
But I never really had a doubt
Standing in the light of your halo
I got my angel now

And It's like I've been awaked
Every rule I had you breaking
It's the risk that I'm taking
I ain't never gonna shut you out!

Everywhere I'm looking now
I'm surrounded by your embrace
Baby I can see your halo
You know you're my saving grace
You're everything I need and more
It's written all over your face
Baby I can feel your halo
Pray it won't fade away

I can see your halo halo halo
I can feel your halo halo halo

Hit me like a ray of sun
Burning through my darkest night
You're the only one that I want
Think I'm addicted to your light
I swore I'd never fall again
But this don't even feel like falling
Gravity can't forget
To pull me back to the ground again

2018-04-19 18:20:07 - WSHORAN

Back