Wielostronne tłumaczenie wielojęzyczne, napisy i teksty pl. Translation subtitles multiple, multi language lyrics,
MULTI SUB BABEL - WSHORAN 
multilingual international songs and movies from around the world.

FRANCUSKI - tłumaczenie

Indila - Tourner Dans Le Vide
Obracając się w pustce

Był brunetem, o smagłej cerze,
nieśmiałym spojrzeniu i zupełnie wyniszczonych dłoniach.
Rzeźbiący w kamieniu syn robotnika.
Był dumny, ale czemu się śmiejecie?
Nie, nie osądzajcie go.
Wy, którzy nie znacie zawrotów głowy i pracy.
Jesteście pozornie szczęśliwi, frymarcząc swoimi wartościami.
On jest całym moim światem, a nawet znacznie więcej.
Samotna, płacząc wykrzykuję jego imię, gdy nadchodzi zamęt.
A potem wszystko rozpada się, bo jego już nie ma.
Chciałabym mu powiedzieć tak, ale nie ośmielę się...
jemu, który sprawia że:

Obracam się wśród pustki, pustki.
Obracam się wśród pustki, pustki.
Obracam się wśród pustki, sprawił że obracam się
wśród pustki, pustki, pustki.
Obracam się, Obracam się wśród pustki.
Obracam się wśród pustki, sprawił że obracam się.
(Obracam się wśród pustki...)

Kto mógłby mi powiedzieć, co się stało?
Odkąd odszedł, nie byłam w stanie podnieść się.  (nie potrafiłam otrząsnąć się)
Pozostał już tylko wspomnieniem, jedynie łzą z przeszłości,
uwięzioną w moich oczach, nie chcącą odejść.     (opierającą się opaść)
O nie, nie śmiejcie się.
Wy, którzy nie znacie zawrotów głowy i cierpienia.
Powierzchowni, obojętni porywom serca.
Był całym moim światem, a nawet czymś więcej.
Mam nadzieję ujrzeć go, po tamtej stronie.
Pomóżcie mi, wszystko rozpada się, ponieważ jego nie ma już.
Czy wiesz, moja piękna miłości, mój przystojny żołnierzu...
który sprawiasz że:

Obracam się wśród pustki, pustki.
Obracam się wśród pustki, pustki.
Obracam się wśród pustki, sprawił że obracam się
wśród pustki, pustki, pustki.
Obracam się, Obracam się wśród pustki.
Obracam się wśród pustki, sprawił że obracam się.
(Obracam się wśród pustki...)

Sprawia że obracam się wśród pustki.
Obracam się wśród pustki, obracam się wśród pustki.
Sprawia że obracam się wśród pustki.
Obracam się wśród pustki, obracam się wśród pustki.
Obracam się wśród pustki, sprawia że obracam się.
Wirując samotnie... !

Indila - Tourner Dans Le Vide

Il était brun, le teint basané
Le regard timide, les mains toutes abîmées
Il taillait la pierre fils d'ouvrier
Il en était fier, mais pourquoi vous riez?
Non ne le jugez pas
Vous qui ne connaissez pas
Les vertiges et le labeur
Vous êtes faussement heureux, vous troquez vos valeurs
Lui il est tout mon monde et bien plus que ça
Seule je crie son nom quand vient le désarroi
Et puis tout s'effondre quand il n'est plus là
J'aimerais tellement lui dire mais je n'ose pas...
Lui qui me fais

Tourner dans le vide, vide
Tourner dans le vide, vide
Tourner dans le vide, il me fais tourner
Dans le vide, vide, vide
Tourner, tourner dans le vide
Tourner dans le vide, il me fais tourner
(Tourner dans le vide) ...

Qui peut bien me dire, ce qui est arrivé?
Depuis qu'il est parti, je n'ai pu me relever
Ce n'est plus qu'un souvenir, une larme du passé
Coincée dans mes yeux, qui ne veut plus s'en aller
Oh non ne riez pas
Vous qui ne connaissez pas
Les vertiges et la douleur
Ils sont superficiels, ils ignorent tout du cœur
Lui c'était tout mon monde, et bien plus que ça
J'espère le revoir là-bas dans l'au-delà
Aidez-moi tout s'effondre puisqu'il n'est plus là
Sais-tu mon bel amour, mon beau soldat...
Que tu me fais

Tourner dans le vide, vide
Tourner dans le vide, vide
Tourner dans le vide, il me fais tourner
Dans le vide, vide, vide
Tourner, tourner dans le vide
Tourner dans le vide, il me fais tourner
(Tourner dans le vide) ...

Il me fait tourner dans le vide
Tourner dans le vide, tourner dans le vide
Il me fait tourner dans le vide
Tourner dans le vide, tourner dans le vide
Tourner dans le vide, il me fait tourner
Tourner dans le vide

Indila - Tourner Dans Le Vide
Obracając się w pustce
Wirując samotnie


Il était brun, le teint basané
Był brunetem, o smagłej cerze,

Le regard timide,
nieśmiałym spojrzeniu

les mains toutes abîmées
i zupełnie wyniszczonych dłoniach.

Il taillait la pierre fils d'ouvrier
Rzeźbiący w kamieniu syn robotnika.

Il en était fier, mais pourquoi vous riez?
Był dumny, ale czemu się śmiejecie?

Non ne le jugez pas
Nie, nie osądzajcie go.

Vous qui ne connaissez pas
Wy, którzy nie znacie

Les vertiges et le labeur
zawrotów głowy i pracy.

Vous êtes faussement heureux,
Jesteście pozornie szczęśliwi,

vous troquez vos valeurs
frymarcząc swoimi wartościami.

Lui il est tout mon monde et bien plus que ça
On jest całym moim światem, a nawet znacznie więcej.

Seule je crie son nom quand,
Samotna, płacząc wykrzykuję jego imię, gdy

vient le désarroi
nadchodzi zamęt.

Et puis tout s'effondre quand il n'est plus là
A potem wszystko rozpada się, bo jego już nie ma.

J'aimerais tellement lui dire mais je n'ose pas...
Chciałabym mu powiedzieć tak, ale nie ośmielę się...

Lui qui me fais
jemu, który sprawia że:

Tourner dans le vide, vide
Obracam się wśród pustki, pustki.

Tourner dans le vide, vide
Obracam się wśród pustki, pustki.

Tourner dans le vide, il me fais tourner
Obracam się wśród pustki, sprawił że obracam się

Dans le vide, vide, vide
wśród pustki, pustki, pustki.

Tourner, tourner dans le vide
Obracam się, Obracam się wśród pustki.

Tourner dans le vide, il me fais tourner
Obracam się wśród pustki, sprawił że obracam się.

(Tourner dans le vide...)
(Obracam się wśród pustki...)

Qui peut bien me dire, ce qui est arrivé?
Kto mógłby mi powiedzieć, co się stało?

Depuis qu'il est parti, je n'ai pu me relever
Odkąd odszedł, nie byłam w stanie podnieść się.

Ce n'est plus qu'un souvenir,
Pozostał już tylko wspomnieniem,

une larme du passé
jedynie łzą z przeszłości,

Coincée dans mes yeux,
uwięzioną w moich oczach,

qui ne veut plus s'en aller
nie chcącą odejść.

Oh non ne riez pas
O nie, nie śmiejcie się.

Vous qui ne connaissez pas
Wy, którzy nie znacie

Les vertiges et la douleur
zawrotów głowy i cierpienia.

Ils sont superficiels, ils ignorent tout du cœur
Powierzchowni, obojętni porywom serca.

Lui c'était tout mon monde, et bien plus que ça
Był całym moim światem, a nawet czymś więcej.

J'espère le revoir là-bas dans l'au-delà
Mam nadzieję ujrzeć go, po tamtej stronie.

Aidez-moi tout s'effondre puisqu'il n'est plus là
Pomóżcie mi, wszystko rozpada się, bo nie ma go już.

Sais-tu mon bel amour,
Czy wiesz, moja piękna miłości,

mon beau soldat...
mój przystojny żołnierzu...

Que tu me fais
który sprawiasz że:

Tourner dans le vide, vide
Obracam się wśród pustki, pustki.

Tourner dans le vide, vide
Obracam się wśród pustki, pustki.

Tourner dans le vide, il me fais tourner
Obracam się wśród pustki, sprawił że obracam się

Dans le vide, vide, vide
wśród pustki, pustki, pustki.

Tourner, tourner dans le vide
Obracam się, Obracam się wśród pustki.

Tourner dans le vide, il me fais tourner
Obracam się wśród pustki, sprawił że obracam się.

(Tourner dans le vide...)
(Obracam się wśród pustki...)

Il me fait tourner dans le vide
Sprawia że obracam się wśród pustki.

Tourner dans le vide, tourner dans le vide
Obracam się wśród pustki, obracam się wśród pustki.

Il me fait tourner dans le vide
Sprawia że obracam się wśród pustki.

Tourner dans le vide, tourner dans le vide
Obracam się wśród pustki, obracam się wśród pustki.

Tourner dans le vide, il me fait tourner
Obracam się wśród pustki, sprawia że obracam się.

Tourner dans le vide
Obracam się wśród pustki.

2018-04-19 18:13:53 - WSHORAN

Back