Wielostronne tłumaczenie wielojęzyczne, napisy i teksty pl. Translation subtitles multiple, multi language lyrics,
MULTI SUB BABEL - WSHORAN 
multilingual international songs and movies from around the world.

ANGIELSKI - jedyne tłumaczenie

Clout - Under fire
W płomieniach

Jestem sentymentalna, odnalazłam delikatnego
kochanka, przecinającego zawsze moją drogę.
Kontynentalny, eksperymentalny,
adiutant miłości, któremu jestem posłuszna.

Zdobądź szampana – wpadaj!
Moja defensywa - spowalnia.
Kochanie, dostrzeż jak płonę.
On zdobył moje pragnienie.

Nie widzisz, że płonę?
Żyję jego pożądaniem.
Oferuję moje serce w płomieniach.
Masz mnie w...

Płomieniach... płomieniach ...

Posiadam już swego wybrańca.
Nigdy nie chciałam, aby pojawił się
i nas rozdzielił.
Podczas gdy Ty zwlekałeś i wahałeś się,
inny mężczyzna zawładnął moje serce.

Odmawiałam - odejdź.
Nalegał - tak mówisz?!
Kochanie, teraz jestem w płomieniach.
On zdobył moje pragnienie.

CLOUT - Under fire

I'm sentimental, I found a gentle
Lover ever coming my way.
A continental, experimental
Adjutant of love I obey //Acting of love I obey

Get the champagne - going down
My defenses - slowing down
Baby say I'm under fire //Baby, see I'm under fire
He's reaching my desire

Can't you see I'm under fire
Living his desire //Never hears desire
Offering my heart on fire
You get me under, under, under, under
Fire... fire...

I'm innocent see //I'm in a safe seat
I never meant him to come along
and tear me apart
While you were waiting and hesitating
Another man invaded my heart

I resisted - go away
He insisted - so you say
Baby, now I'm under fire
He's reaching my desire

2018-04-19 17:17:27 - WSHORAN

Back