Wielostronne tłumaczenie wielojęzyczne, napisy i teksty pl. Translation subtitles multiple, multi language lyrics,
MULTI SUB BABEL - WSHORAN 
multilingual international songs and movies from around the world.

ANGIELSKI - tłumaczenie

Smokie - If you think you know how to love me
Jeśli myślisz, że wiesz jak mnie kochać

Jazda bez tchu ulicą śródmieścia.
Przejażdżka motorem w upalne południe.
Pył, wiszący w pustynnym powietrzu?
Ruszamy, chcemy ruszać choć płoną nasze oczy.       

O tak, możemy podążać dziką, szaloną stroną życia.
A nasze ruchy śledzi nieznajomy u twego boku
i w cieniu obietnicy możesz wziąć mnie za rękę,
i wskazać mi sposób, aby zrozumieć.

Więc jeśli myślisz, że wiesz, jak mnie kochać.
I sądzisz, że wiesz, czego potrzebuję,
i jeśli naprawdę chcesz, abym został.
Musisz prowadzić.
Tak, jeśli myślisz, że wiesz, jak mnie kochać.
i jeśli sądzisz, że możesz pozostać przy mnie,
i jeśli naprawdę pragniesz, mnie zatrzymać.
Musisz wytyczać kierunek.

Nierozważna noc w bezimiennym mieście.
Potem przenieśliśmy się na drugą stronę w ciszy.
Plaża, płacząca opuszczonymi falami,
to tam spaliśmy, wiedząc, że będziemy bezpieczni.

Teraz może myślisz, że sprostasz podążając po dzikiej,
szalonej stronie ze mną,
ale wiele mogę się nauczyć i wiele, jeszcze chcę zobaczyć.
Wiesz, że moje życie leży w Twoich rękach.
To zależy od Ciebie, aby mnie zrozumieć.

SMOKIE - If you think...

A breathless drive on a downtown street
A motor bike ride in the midday heat
Dust that hung from the desert skies
run oh we'd run it still burned our eyes

Oh yes we may walk on the wild, wild side of life
And our movements traced by a stranger close by your side
And in the shadows of a promise you can take my hand
and show me a way to understand

So if you think you know how to love me
And you think you know what I need
And if you really, really want me to stay
You got to lead the way
Yes, if you think you know how to love me
And if you think you can stand by me
And if you really, really want me to stay
You got to lead the way

A reckless night in a nameless town
Then we moved the other side with a silent sound
A beach that wept with deserted waves
That's where we slept, knowing we'd be safe

Now you may think you can walk on the wild,
wild side with me
But there's a lot I can learn and a lot that I've yet to see
You know you've got my life lying in your hands
It's up to you to make me undrestand

2018-04-19 17:09:00 - WSHORAN

Back