Wielostronne tłumaczenie wielojęzyczne, napisy i teksty pl. Translation subtitles multiple, multi language lyrics,
MULTI SUB BABEL - WSHORAN 
multilingual international songs and movies from around the world.

ŁACIŃSKI - tłumaczenie

Andrew Lloyd Webber's Requiem
Patricia Janeckova
Dies irae - Pie Iesu
Dzień Gniewu - Święty Jezu

Pie Iesu, pie Iesu,
pie Iesu, pie Iesu
Qui tollis peccata mundi
Dona eis requiem,
dona eis requiem

Pie Iesu, pie Iesu,
pie Iesu, pie Iesu
Qui tollis peccata mundi
Dona eis requiem,
dona eis requiem

Agnus Dei, Agnus Dei,
Agnus Dei, Agnus Dei
Qui tollis peccata mundi
Dona eis requiem,
dona eis requiem
(Dona eis requiem)
Sempiternam
(Dona eis requiem)
(obdarz ich wiekuistym spokojem)
Sempiternam
Requiem

Pie Iesu - Święty Jezu

Święty Jezu, nieskalany Jezu,
święty Jezu, nieskalany Jezu,
który gładzisz grzechy świata,
daj im spoczynek,
daj im spoczynek.

Święty Jezu, nieskalany Jezu,
Święty Jezu, nieskalany Jezu,
który gładzisz grzechy świata,
daj im spoczynek,
daj im spoczynek,

Baranku Boży, Baranku Boży,
Baranku Boży, Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata,
obdarz ich spoczynkiem,
obdarz ich spoczynkiem,
(obdarz ich wiekuistym spokojem)
wiekuistym.
(obdarz ich wiekuistym spokojem)
Wiekuistym
Spoczynkiem!

ANGIELSKI:

Pious Jesus,
Who takes away the sins of the world,
Give them rest.
Lamb of God,
Who takes away the sins of the world,
Give them rest,
Everlasting
Rest.

Pie - wołacz od "pius" oznacza "świątobliwy" - wypełniający obowiązki wobec Boga ew ojca. Stąd "święty"
Iesu - wołacz Jezu! / Iesus - Jezus (pisownia łacińska)
Requiem - biernik od requies oznacza "odpoczynek" - "wieczny ~spokój". Stąd "spoczynek"

2018-04-21 18:35:59 - WSHORAN

Back