Wielostronne tłumaczenie wielojęzyczne, napisy i teksty pl. Translation subtitles multiple, multi language lyrics,
MULTI SUB BABEL - WSHORAN 
multilingual international songs and movies from around the world.

NIEMIECKI - tłumaczenie

Papagena - Zaczarowany flet
Wolfgang Amadeusz Mozart.

... Papagena!
... Papageno!
Czy teraz jesteś oddana bez reszty mi?
Teraz jestem całkowicie twoja.
Teraz, więc bądź moją kochaną żonką!
Cóż, to stałeś się mojego serca częścią,
Częścią mojego serca! (Moja kochana żonko)
kochana żonko, (Częścią serca!)
Jakąż to radością będą w przyszłości,
Jeśli bogowie o nas nie zapomną,
Dadzą dzieci z naszej miłości!
Więc kochane dzieciątka, dzieciątka,
dzieciątka... dzieciątka...
Więc kochane dzieciątka.
Najpierw mały Papageno!
Potem mała Papagena,
Następnie inny Papageno,
Potem inna Papagena,
Papageno,
Papagena,
Papageno, Papagena!
To największe jest uczucie,
kiedy wiele, wiele, (Pa-pa-pageniąt)
... Papagena
Będzie błogosławieństwem rodziców.
To największe jest uczucie,
kiedy wiele, wiele, (Pa-pa-pageniąt)
Będzie błogosławieństwem rodziców.
Papageno!
Papagena!
... Papageno Papagena!

Bist du mir nun ganz ergeben?
Nun bin ich dir ganz ergeben.
Nun, so sei mein liebes Weibchen!
Nun, so sei mein Herzenstäubchen,
Mein Herzenstäubchen!
Mein liebes Weibchen,
Mein Herzenstäubchen,
Welche Freude wird das sein,
Wenn die Götter uns bedenken,
Unsrer Liebe Kinder schenken  >>> Unserer
Unsrer Liebe Kinder schenken
So liebe kleine Kinderlein, Kinderlein,
Kinderlein, Kinderlein,
So liebe kleine Kinderlein.
Erst einen kleinen Papageno
Dann eine kleine Papagena,
Dann wieder einen Papageno
Dann wieder eine Papagena,
Papageno, Papagena, Papageno,
Es ist das höchste der Gefühle,
Wenn viele, viele, der Pa-pa-pageno
Der Eltern Segen werden sein.
Wenn viele, viele, der pa-pa-pageno(a)
Der Eltern Sorgen werden sein.

2018-04-22 13:46:47 - WSHORAN

Back