Wielostronne tłumaczenie wielojęzyczne, napisy i teksty pl. Multilateral multilanguage translation (multiple subtitles lyrics)
MULTI SUB BABEL - WSHORAN 
multilingual international songs and movies from around the world (polyglot)


ANGIELSKI -tłumaczenie

Michael Sembello - Maniac
Maniaczka

Zwykła dziewczyna z Miasta Stali w sobotnią noc,
wypatruje bitwy swojego życia.
Na co dzień w realu, zupełnie nie zwraca niczyjej uwagi.
Wszyscy mówią, że jest szalona.

Wiąże rytmy w takt swego serca.
Zmienia kobietę w światło.
Tańczyła w niebezpiecznej strefie,
w której tancerka staje się tańcem.

Może cię zaciąć niczym nóż,
jeśli dar staje się ogniem,
na krawędzi pomiędzy wolą, a tym co się wydarzy.

Ona jest maniaczką, maniaczką na parkiecie
i tańczy jak nigdy wcześniej nie tańczyła.

Na skutym lodem, żelaznym szaleństwie,
jest miejsce zwykle niedostrzegane.
To twarde, gorące miejsce Tajemnicy,
dotknij go, ale nie możesz zatrzymać.

Całe życie pracujesz na tę chwilę.
Może nadejść lub cię ominąć.
To napędza ten świat, ale zawsze jest szansa,
jeśli pragnienie pokona noc.

Tam trwa zimny, dynamiczny wyścig.
Walcząc, sięgając po kres wytrzymałości,
nigdy nie staje pod wiatr.

Ona jest maniaczką, maniaczką w swojej pasji
Maniaczką, maniaczką w swej pasji...

Michael Sembello - Maniac

Just a steel town girl on a Saturday night
Looking for the fight of her life
In the real-time world no one sees her at all
They all say she's crazy

Locking rhythms to the beat of her heart 
Changing woman into light
She has danced into the danger zone,
When the dancer becomes the dance

It can cut you like a knife
If the gift becomes the fire
On the wire between will and what will be

She's a maniac, maniac on the floor
And she's dancing like she's never danced before

On the ice-build iron insanity
Is a place most never see
It's a hard warm place of mystery,
Touch it, but can't hold it

You work all your life for that moment in time
It could come or pass you by
It's a push of the world but there's always a chance
If the hunger stays the night

There's a cold kinetic heat
Struggling, stretching for defeat
Never stopping with her head against the wind

She's a maniac, maniac, at your love

2018-05-03 23:01:25 - WSHORAN

Back