Wielostronne tłumaczenie wielojęzyczne, napisy i teksty pl. Multilateral multilanguage translation (multiple subtitles lyrics)
MULTI SUB BABEL - WSHORAN 
multilingual international songs and movies from around the world (polyglot)

ANGIELSKI - tłumaczenie


Sandra - Such a shame
Taka szkoda

Taka szkoda...
zawierzyć w ucieczkę.
Życie w każdej twarzy,
i to właśnie jest odmiana,
w końcu opuściłam osiem lat.
Powiedz mi jak zareagować,
tylko się rozglądam.
Być może nie wiem,
czy powinnam zmienić,
uczucie, które dzielimy...
Szkoda

Rozliczać mnie z gniewu,

Pochopnie mnie oceniać
To pragnienie zmian.

Kości zadecydowały o moim losie     
i tego żal.
W tych drżących dłoniach moja nadzieja.
Powiedz mi jak zareagować,
nie dbam o to.
Może to przykre,
czy powinnam zmienić,
uczucie, które dzielimy...

Sandra - Such A Shame

Such a shame to believe in escape
A life on every face
And that's a change,
till I'm finally left with an eight
Tell me to react, I just stare
Maybe I don't know if I should change
A feeling that we share...
It's a shame
(Such a shame)
Number me with rage, it's a shame
(Such a shame)
Number me in haste, it's a shame
This eagerness to change
It's a shame...

The dice decide my fate and that's a shame
In these trembling hands my faith
Tell me to react, I don't care
Maybe it's unkind if I should change
A feeling that we share...

It's a shame
(Such a shame)
Number me with rage, it's a shame
(Such a shame)
Number me in haste, it's a shame
This eagerness to change
Such a shame...

Tell me to react, I don't care
Maybe it's unkind, I should change
A feeling that we share...

It's a shame
(Such a shame)
Number me with rage, it's a shame
(Such a shame)
Number me in haste, it's a shame
This eagerness to change...

Such a shame...


2018-05-03 20:38:38 - WSHORAN

Back