Wielostronne tłumaczenie wielojęzyczne, napisy i teksty pl. Multilateral multilanguage translation (multiple subtitles lyrics)
MULTI SUB BABEL - WSHORAN 
multilingual international songs and movies from around the world (polyglot)

FRANCUSKI - jedyne tłumaczenie

LEPSZA WERSJA JEST NA CHOMIKU

Nyusha -Plus Pres Bliżej

TEKST FRANCUSKI:

Podejdź do mnie bliżej...

Jak podróż na koniec świata,
w twoich oczach w każdej sekundzie,
widzę wszystkie nasze zdjęcia,
na rysach twojej twarzy.

Chciałbym wypróbować wszystkiego,
aby już nigdy więcej nie opuścić cię.

Musimy spróbować wszystkiego,
aby nigdy więcej nie rozstawać się.

Twoja skóra pali mnie niczym słońce,
na twoich ustach posmak miodu,
twoje włosy, które przypominają mi,
że z tobą zapominam wszystkie moje udręki.

Odległość, która pochłania,
to milczenie, gdy zasypiam.

Pomyśl o mnie nieco mocniej,
bo marzę o tobie znowu, znowu...

Podejdź bliżej do mnie...
musimy spróbować wszystkiego,
aby nigdy ponownie nie zerwać.


TEKST ROSYJSKI:

Jesteś tak daleko... tęsknię za tobą,
Brakuje mi ciebie... słyszysz?!

TEKST ANGIELSKI:

Powiedz mi, co mogę zrobić dzisiejszej nocy?
Szaleję, kiedy spoglądam w twoje oczy.

Możemy zrobić to dobrze,
ponieważ wierzę w miłość
i nie chcę cię stracić, kochanie.

Kochanie, pozwól sobie pokazać tej nocy.

Plus Près       

Viens plus près de moi...

Comme un voyage au bout du monde
Dans tes yeux a chaque seconde
Je revois toutes nos images
Sur les traits de ton visage

Je veux tout tenter   
Pour jamais plus te laisser

On doit tout essayer
Pour jamais plus se quitter

Ta peau me brûle comme le soleil,
Dans ta bouche un goût de miel,
Tes cheveux qui me rappellent
Qu'avec toi j'oublie toutes mes peines

La distance qui nous dévore,
Ce silence quand je m'endors

Pense a moi un peu plus fort
me je rêve de toi encore...

Viens plus près de moi,
On doit tout essayer
Pour ne jamais plus se quitter.

Ты далеко... я так скучаю,
мне не хватает тебя... слышишь?!

Tell me what can I do tonight?
I'm crazy when I look in your eyes...

We can make it right,
Cause I believe in love
and I don't wanna lose you, baby.

Baby, let me show you tonight

Cause I believe in us

Nyusha - Plus Près
Bliżej

Viens plus près de moi...
Podejdź do mnie bliżej...

Viens plus près de moi...
Podejdź do mnie bliżej...

Comme un voyage au bout du monde
Jak podróż na koniec świata,

Dans tes yeux a chaque seconde
w twoich oczach w każdej sekundzie,

Je revois toutes nos images
widzę wszystkie nasze zdjęcia,

Sur les traits de ton visage
na rysach twojej twarzy.

Tell me what can I do tonight?
Powiedz mi, co mogę zrobić dzisiejszej nocy?

I'm crazy when I look in your eyes...
Szaleję, kiedy spoglądam w twoje oczy.

Ты далеко... я так скучаю,
Jesteś tak daleko... tęsknię za tobą,

Мне не хватает тебя... слышишь?!
Brakuje mi ciebie... słyszysz?!

We can make it right,
Możemy zrobić to dobrze,

Cause I believe in love
ponieważ wierzę w miłość

and I don't wanna lose you, baby
i nie chcę cię stracić, kochanie.

Viens plus près de moi
Podejdź do mnie bliżej.

Je veux tout tenter
Chciałbym wypróbować wszystkiego,

Pour jamais plus te laisser
by już nigdy więcej nie opuścić cię.

We can make it right
Możemy zrobić to dobrze,

Cause I believe in us
ponieważ wierzę w nas

and I don't wanna lose you, baby
i nie chcę cię stracić, kochanie.

Viens plus près de moi,
Podejdź do mnie bliżej,

On doit tout essayer
musimy spróbować wszystkiego,

Pour jamais plus se quitter
aby nigdy więcej nie rozstawać się.

Ta peau me brûle comme le soleil,
Twoja skóra pali mnie niczym słońce,

Dans ta bouche un goût de miel,
na twoich ustach posmak miodu,

Tes cheveux qui me rappellent
twoje włosy, które przypominają mi,

Qu'avec toi j'oublie toutes mes peines
że z tobą zapominam wszystkie moje udręki.

La distance qui nous dévore,
Odległość, która pochłania,

Ce silence quand je m'endors
to milczenie, gdy zasypiam.

Pense a moi un peu plus fort
Pomyśl o mnie nieco mocniej,

Me je rêve de toi encore, encore...
bo marzę o tobie znowu, znowu...

We can make it right
Możemy zrobić to dobrze,

Cause I believe in love
ponieważ wierzę w miłość

and I don't wanna lose you, baby
i nie chcę cię stracić, kochanie.

Viens plus près de moi
Podejdź do mnie bliżej.

On doit tout essayer
Musimy spróbować wszystkiego,

Pour ne jamais plus se quitter
aby nigdy więcej nie rozstawać się.

Baby, let me show you tonight
Kochanie, pozwól sobie pokazać tej nocy.

I'm crazy when I look in your eyes...
Szaleję, kiedy spoglądam w twoje oczy...

We can make it right!
Możemy zrobić to dobrze!

we can... we can... we can make it...
możemy... możemy... możemy zrobić to...

We can make it right,
Możemy zrobić to dobrze,

Cause I believe in love
ponieważ wierzę w miłość

and I don't wanna lose you, baby
i nie chcę cię stracić, kochanie.

Viens plus près de moi
Podejdź do mnie bliżej.

Je veux tout tenter
Chciałbym wypróbować wszystkiego,

Pour jamais plus te laisser
by już nigdy więcej nie opuścić cię.

We can make it right
Możemy zrobić to dobrze,

Cause I believe in us
ponieważ wierzę w nas.

and I don't wanna lose you, baby
i nie chcę stracić cię, kochanie.

Viens plus près de moi,
Podejdź bliżej do mnie,

On doit tout essayer
musimy spróbować wszystkiego,

Pour jamais plus se quitter
aby nigdy ponownie nie zerwać.

2018-05-08 20:25:02 - WSHORAN

Back