Wielostronne tłumaczenie wielojęzyczne, napisy i teksty pl. Multilateral multilanguage translation (multiple subtitles lyrics)
MULTI SUB BABEL - WSHORAN 
multilingual international songs and movies from around the world (polyglot)

ANGIELSKI - tłumaczenie WSHoran

Foxes - All I Need

Why is half of me,
always some place close to you?
Tell me how it is,
however far you see me through.
You're the sanity,
inside the madness.
I say your name when I'm alone.
You shelter me,
and I don't know why it is.

When we get lost,
when the sky's low,
I look to you to guide me home.
When there's no ground,
nowhere to go,
illuminate it, guide me home.

You're all I need

You shine like a light,
blazing down on me.
Instead of reaching out,
I trace your skin to see.
In my head, you're a constant heartbeat.
I feel you rushing through my veins.
You're all I need,
you always come for me.

Foxes - ALL I NEED
Wszystko czego potrzebuję


Dlaczego połowa mnie,
zawsze jakoś lokuje się obok ciebie?
Powiedz mi, jak to się dzieje,
pomimo oddalenia, zawsze mnie przejrzysz.
Jesteś rozwagą,
pogrążoną pośród obłędu.
Wymawiam twoje imię, kiedy jestem samotna.
Ochraniasz mnie
i nie wiem, dlaczego.

Gdy się zagubimy,
gdy niebo opadnie,
wypatruję ciebie, abyś zaprowadził mnie do domu.
Gdy nie będzie już ziemi,
nie będzie gdzie pójść,
rozświetl to, poprowadź mnie do domu.

Jesteś wszystkim, czego potrzebuję.

Promieniejesz podobny światłu,
zalewasz mnie blaskiem.
Zamiast dotknąć ją,
wypatruję zarysu twojej skóry.
Moją głowę, wypełniasz biciem serca.
Czuję, jak pędzisz w moich żyłach.
Jesteś wszystkim, czego potrzebuję,
zawsze po mnie wracaj.

2018-05-08 20:49:53 - WSHORAN

Back