Wielostronne tłumaczenie wielojęzyczne, napisy i teksty pl. Multilateral multilanguage translation (multiple subtitles lyrics)
MULTI SUB BABEL - WSHORAN 
multilingual international songs and movies from around the world (polyglot)

CHIMENE BADI - Elle vit Ona żyje tłumaczenie (francuski)

FRANCUSKI - jedyne tłumaczenie (angielskie również moje)

CHIMENE BADI - Elle vit
Ona żyje
       
PRZEKŁAD

Tam, gdyby świat,
nie chciał dojrzeć potęgi jej lęku.

nie chciał uwierzyć głębi w jej sercu.

Tam, jak gdyby zazdrosny o ich opanowanie,
zapomniał niektóre osoby.

Jako dziecko, śniąc wzdychała
o ślicznych falach, cieple.
Jako dziecko, gładziła piasek,
pewna z nieba opieki.

Niezaradność, za życie, swój adres,
wygląda zbyt podobnie do zapomnienia.

Żyje, cierpieniem
i samotna prąc pod prąd.
Żyje, odmieniając się, jak zmieniający się film.
Żyje, za grosz jak najlepiej,
posłuszna i łagodna.
To klucz do jej wnętrza.
To odmienia życie.

Tam, jak gdyby na balu cudów,
jedyna nie wzięta pod uwagę.

Jej pragnieniem zwykłe życie.
Bez brudu, bez imienia.

Opowiada nam, jej smutne losy,
bez kotwicy, bez melodii.
Gdy szczęścia...
godziny mijają przed nudą.

Niczym cień, którego odwrócone oblicze,
pozbawione widoku dnia,
ledwie ciemną stronę pojmuje.

Przytulisko, ostatki
a wszystko paradą kuglarzy.

Podąża spychana krzywdami.
a kartony jej miastami.
Trzy torby na zakupy,
a wtapia się w wszechświat pełen.

Oto całe jej życie.

Elle vit - Chimène Badi

Là comme si le monde
N'avait pas envie de voir sous sa peur

N'avait pas envie de croire dans son coeur

Là comme si jalouse de leur self control
On oubliait certaines personnes

Petite elle rêvait de soupirs,
De jolies vagues, de chaleur
Petite elle caressait le sable,
Certaine d'un ciel protecteur

Maladresse, de la vie, son adresse
Ressemble trop à l'oubli

Elle vit, douleur
Et on change de file
Elle vit ça change comme on change de film
Elle vit un sou pour du meilleur
L’écoute et la douceur
Ça touche à l’intérieur
Ça change de vie

Là comme si au bal des miracles
On n'avait pas pris en compte

Ses envies normale d’une vie
Sans être sale, sans un nom

Elle nous dit son mal se dessine
Sans ancre , sans mélodie
Bonheur si,
Les heures passent avant l’ennui

Comme une ombre qui fait face
Sans voir le jour
A quel mauvais tour

L'abri, les traces,
Et tous les jongleurs défilent,

Elle court les casses et les cartons sont des villes
Trois sacs de courses et tout l'univers prend racine

C'est ca qu'elle vit

Elle vit - Ona żyje

Là comme si le monde
n'avait pas envie de voir sous sa peur

Tam, gdyby świat,
nie chciał dojrzeć potęgi jej lęku.

n'avait pas envie de croire dans son coeur

nie chciał uwierzyć głębi w jej sercu.

Là comme si jalouse de leur self control
on oubliait certaines personnes

Tam, jak gdyby zazdrosny o ich opanowanie,
zapomniał niektóre osoby.

Petite elle rêvait de soupirs,
de jolies vagues, de chaleur
Petite elle caressait le sable,
Certaine d'un ciel protecteur

Jako dziecko, śniąc wzdychała
o ślicznych falach, cieple.
Jako dziecko, gładziła piasek,
pewna z nieba opieki.

Maladresse, de la vie, son adresse
Ressemble trop à l'oubli

Niezaradność, za życie, swój adres,
wygląda zbyt podobnie do zapomnienia.

Elle vit, douleur
Et on change de file
Elle vit ça change comme on change de film
Elle vit un sou pour du meilleur
L’écoute et la douceur
Ça touche à l’intérieur
Ça change de vie

Żyje, cierpieniem
i samotna prąc pod prąd.
Żyje, odmieniając się, jak zmieniający się film.
Żyje, za grosz jak najlepiej,
posłuszna i łagodna.
To klucz do jej wnętrza.
To odmienia życie.

Là comme si au bal des miracles
On n'avait pas pris en compte

Tam, jak gdyby na balu cudów,
jedyna nie wzięta pod uwagę.

Ses envies normale d’une vie
Sans être sale, sans un nom

Jej pragnieniem zwykłe życie.
Bez brudu, bez imienia.

Elle nous dit son mal se dessine
Sans ancre , sans mélodie
Bonheur si,
Les heures passent avant l’ennui

Opowiada nam, jej smutne losy,
bez kotwicy, bez melodii.
Gdy szczęścia...
godziny mijają przed nudą.

Comme une ombre qui fait face
sans voir le jour
À quel mauvais tour

Niczym cień, którego odwrócone oblicze,
pozbawione widoku dnia,
ledwie ciemną stronę pojmuje.

L'abri, les traces,
Et tous les jongleurs défilent,

Przytulisko, ostatki
a wszystko paradą kuglarzy.

Elle court les casses
et les cartons sont des villes
Trois sacs de courses
et tout l'univers prend racine

Podąża spychana krzywdami.
a kartony jej miastami.
Trzy torby na zakupy,
a wtapia się w wszechświat pełen.

C'est ça qu'elle vit

Oto całe jej życie.

2018-05-10 09:52:52 - WSHORAN

Back