Wielostronne tłumaczenie wielojęzyczne, napisy i teksty pl. Multilateral multilanguage translation (multiple subtitles lyrics)
MULTI SUB BABEL - WSHORAN 
multilingual international songs and movies from around the world (polyglot)

ECHNATON - WIELKI HYMN NA CZEŚĆ ATONA
STAROEGIPSKI - jedyne PEŁNE tłumaczenie WSHoran
KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ:Prolog:

Chwała Re Har-akhti, radującemu się na horyzoncie,
a jego imię to Shu Objawionemu w Tarczy Atona,
żyjącemu na wieki wieków.
O wielki żywy Atonie, który jesteś uczczonym, panem wszystkiego,
co Ciebie otacza, Panie nieba, władco ziemi i Domu Atona w Akhen-Aton .
(ku czci)
Władcy Górnego i Dolnego Egiptu, który żyje w prawdzie, Panu Dwóch Ziem:
Nefer-kheperu-Re Wa-en-Re (Piękno Upostaciowione w Jedynym Ra),
Synowi Re, żyjącemu w prawdzie, Panu koron Akhen-Aton, wiecznemu w swoim życiu.
(ku czci)
Najważniejszej żonie władcy, jego ukochanej Pani Dwóch Ziem:
Nefer-Neferu-Aton Nefert-iti żywej, zdrowej i młodzieńczej po wieki wieków.
Niosącemu wachlarz po prawicy władcy Aj.
Ogłasza:

                WIELKI HYMN NA CZEŚĆ ATONA

                                 (inwokacja)

O żyjący Atonie!
Najwyższy stwórco, w Tobie blask światłości!
Tyś bowiem jedyny, początkiem i końcem!
Tyś jedyny wszystkim, odrodzonym światłem prawdy!
Pragnę wierny w radości po wieczność opiewać Ciebie,
złączony wbrew cienia mroku nieoświeconych, ku Twej chwale!
O żyjący Atonie, po wieczność wszechogarniający!

Jakże piękny Twój świt na skraju nieba,
o żywy Atonie, sprawco życia!
Gdy odnawiasz się na wschodzie horyzontu,
Tyś wypełniasz wszelkie krainy swym pięknem.
Boś Ty łagodny, wielki, lśniący, wysoko ponad ziemią.
Twój blask obejmuje wszystko, co stworzyłeś.
Ty jesteś Ra, panujesz nad wszystkimi,
Tyś ich ujarzmił dla swego ukochanego syna.
Choć żeś daleko, twe promienie sięgają ziemi,
choć żeś na ich twarzach, nikt nie zna Twych zamiarów.

Gdy schodzisz za zachodnim horyzontem,
ziemia pogrąża się w mroku, na podobieństwo śmierci.
Ludzie zasypiają w swych izbach, po głowę nakryci,
a żadne oko nie widzi drugiego.
Gdy spod wezgłowia ukradną im cały dobytek,
nie dostrzegą tego.
Każdy lew wychodzi ze swej nory,
wypełzają kąsać wszystkie węże.
Ciemność jak całun ziemię spowija w bezruchu,
bo ten kto to uczynił spoczywa za horyzontem.

O świcie jednak, gdy powstajesz na skraju nieba,
gdy zalśnisz jako Aton za dnia,
w dal odpędzasz ciemność nasycając swymi promieniami.
Wtedy oba kraje w pełni świętują dzień,
wszyscy rozbudzeni powstają na swoich nogach,
albowiem Ty ich podniosłeś.
Myją swe ciała, odziewają szaty,
wznoszą ramiona w chwale do Twej tarczy.
Cały świat, przystępuje do swej pracy.

Wszelkie bydło cieszy się ze swego pastwiska,
drzewa i krzewy zakwitają,
ptaki wylatują ze swych gniazd,
swe skrzydła rozpościerają w chwale twego KA.
Wszelkie zwierzęta skaczą na swych nogach,
cokolwiek uskrzydlone wznosi się w powietrze,
żyją bo wzrosły darem Twym.
Barki płyną na północ i południe, jak również
wszystkie trakty otwierają się, przed Twoim obliczem.
Ryby pląsają w nurcie rzeki na Twój widok,
Twe promienie docierają aż do głębin zielonego morza.

Ty jesteś Tym, który zasiewa ziarno w kobiecie,
Ty, który tworzysz nasienie w mężczyźnie,
który dajesz życie synowi w ciele matki,
który ukoi oddech, aby nie płakał,
Tyś opiekunką już w łonie matki,
który dajesz tchnienie, aby ożywić wszystko, coś uczynił!
Kiedy zstępuje z łona by oddychać,
w dniu, kiedy się rodzi,
Ty bosko w pełni otwierasz mu usta,
i dajesz mu to czego potrzebuje.
Gdy pisklę woła w skorupce jajka,
dajesz mu dech w nim, aby zachować je.
Gdy wzrośnie dajesz mu siłę, by je rozbić,
ono wychodzi z jaja aby swym zakończone głosić
i biega wkoło na nóżkach, gdy tylko wyjdzie.

Jak różnorodne to, co uczyniłeś!
Ono ukryte przed naszym obliczem.
O ty jedynym bogiem, któremu podobnie nie ma równego!
Tyś stworzyłeś świat według Swego pragnienia,
sam jedyny: wszystkich ludzi, bydło i dzikie zwierzęta,
co tylko na ziemi, a chodzi na swych nogach,
i co jest wysoko, a lata na swoich skrzydłach.

W krajach Retenu i Kusz, ziemi Kemet,
Ty postawiłeś każdego człowieka w jego miejsce,
Ty zaopatrujesz jego potrzeby.
Każdy ma swój pokarm, a czas jego życia jest policzony.
Ich języki są oddzielone w mowie,
a ich wygląd podobnie,
jak ich skóra są rozmaite,
z Twej woli, dla rozróżnienia obcych ludów.
Ty czynisz Iteru w podziemiach,
Ty wyprowadzasz go na Swe skinienie,
aby zachować lud Kemet.
Zamysł jaki Ty spełniłeś dla Siebie samego,
Panie ich wszystkich, kiedy słabość jest w nich,
władco każdej ziemi, który wznosisz się dla nich,
Atonie dnia, prześwietny w swym majestacie.

Ty nad każdym odległym krajem, czynisz ich życie,
Ty ustanowiłeś Iteru w niebie,
że może zejść do nich i sprawiać wylewy w górach.
Podobnie jak w wielkim zielonym morzu,
by nawadniać swoje pola w ich osadach.
Jak niezrównane są Twoje plany, Panie wieczności!
Iteru w niebie jest dla obcych narodów
i dla zwierząt każdej pustyni, gdy przychodzą na nogach,
gdy Iteru wychodzi z podziemi dla Kemet.

Promienie Twe ożywiają każdą łąkę,
gdy Ty powstajesz żyją, rosną dla Ciebie.
Ty sprawujesz pory roku, by spełnić wszystkie dzieła,
zima przynosi im ochłodę,
a lato ciepło, które smakują w Tobie.
Tyś uczynił odległe niebo, by się nań wznosić,
aby oglądać wszystko, co czyniąc dokonałeś.
Tyś sam jeden jedyny,
podnoszący się w wielu wcieleniach jako Żywy Aton,
pojawiając się lśniący z oddali i powracający.
Ty uczyniłeś miliony postaci przez Siebie samego,
miasta, osady, pola, drogi i rzeki,
wszyscy swe spojrzenia kierują ku Tobie,
boś Ty Aton dnia objawienie ponad ziemią.

Ty jesteś w moim sercu,
i nie ma innego, który Cię zna,
tylko jak zapisałeś Twój syn Nefer-kheperu-Re Wa-en-Re
któryś uczynił go światłym w Twych planach i mocy.

Świat powstał z Twej ręki,
tak jak Ty go uczyniłeś.
Gdy Ty który wznosisz się oni żyją,
gdy Ty zajdziesz umrą.
Tyś sam życiem całym przez Siebie,
dla całego życia przez Ciebie.
Ich oczy patrzą na Twe piękno aż zajdziesz.
Całą pracę odkładają, gdy się chowasz na zachodzie.
Kiedy Ty powstajesz oni mogą rosnąć,
stworzeni by rozkwitać dla króla z pożytkiem.
Ponieważ Ty Sobie założyłeś ziemię
i podniosłeś ich dla Twego syna,
który wyszedł z Twego ciała:

Panu Dwóch Ziem, żyjącego w prawdzie,
Piękny w Objawieniu Ra, Poświęcony Jedynemu Ra.
Syn Re, Pan Koron Echnaton, bezmiernemu w swoim życiu,
oraz Pierwszej Żony Króla umiłowanej Pani Dwóch Ziem Nefert-iti,
żyjącej i kwitnącej na wieki wieków.

EPILOG

Piękny jest twój wschód na horyzoncie nieba,
o żywy Atonie, będący początkiem wszelkiego życia.
Gdy zaświecisz na wschodnim horyzoncie nieba,
to napełniasz ziemię pięknością swoją.
Świeć dla mnie, swojego sługi, o wielkie słońce
i opromieniaj moją ukochaną żonę, panią obu królestw
Nefretete, niech żyje i będzie piękna, zawsze i na wieki.

                                                                 ECHNATON

KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ:


zdrowej i młodzieńczej po wieki wieków.
Niosącemu wachlarz po prawicy władcy Aj.
...PROLOG///HYMN...

Jakże piękny Twój świt na skraju nieba,
o żywy Atonie, sprawco życia!
   Gdzie szukać? Jak się czyta? Macie odpowiedź Z PIERWSZĄ LINIĄ HYMNU! :)
[img]http://images75.fotosik.pl/650/dcca7cc4b756426f.jpg[/img]
Całość;
xay.k nfr m Axt nt pt                            - Jakże piękny Twój świt na skraju nieba,
itn anx SAa anx                                   - o żywy Atonie, sprawco życia!                                    /itn to Aton
iw.k wbn.ti m Axt                                 - Gdy odnawiasz się na wschodzie horyzontu,
mH.n.k tA nb m nfrw.k                         - Tyś wypełniasz wszelkie krainy swym pięknem.
iw.k an.ti wr.ti THn.ti qA.ti Hr-tp tA nb - Boś Ty łagodny, wielki, lśniący, wysoko ponad ziemią.
stwt.k inH.sn tAw r r-a irt.n.k nb         - Twój blask obejmuje wszystko, co stworzyłeś.
iw.k m ra in.k r r-a.sn                          - Ty jesteś Ra, panujesz nad wszystkimi,                      /ra - kto zgadnie :D
waf.k sn (n) sA-mr.k                             - Tyś ich ujarzmił dla swego ukochanego syna.
iw.k wA.ti stwt.k Hr tA                         - Choć żeś daleko, twe promienie sięgają ziemi,
tw.k m Hr.sn nw Smw.k                       - choć żeś na ich twarzach, nikt nie zna Twych zamiarów.
                                                                                  ... itd ...
Htp.k m Axt imntt tA m kk m sxr n mwt
sDrw m Ssp tpw Hbs
n ptr.n irt snwt.s
iTA.tw xt.sn nb iw.w Xr tp.sn n am.sn
mAi nb pr m rwty.f
Ddft nb psH.sn
kkw HAw tA m sgr pA ir.sn Htp m Axt.f
HD-tA wbn.ti m Axt psd.ti m itn m h(rw)
rwi.k kkw di.k stwt.k
tAwy m Hb rs aHa Hr rdwy
Tsy.n.k sn wab Haw.sn Sspw wnxw
awy.sn m iAw n xaa.k

tA r-Dr.f ir.sn kAt.sn
iAt nb Htp Hr smw.sn
Snw smw Hr AxAxw
Apdw pAw m Ssw.sn
dnHw.sn m iAw n kA.k
awt nb Hr Tbhn Hr rdwy
pAyw xnnt nb
anx.sn wbn n.k sn
aHaw m xd xnty m-mitt
wAt nb wn n xa.k
rmw Hr itrw Hr tft n Hr.k
stwt.k m-Xn wAD-wr

sxpr mAyw m Hmwt
ir mw m rmT
sanx sA m Xt n mwt.f
sgrH sw m tmt rmy.f
mnat m Xt dyw TAw r sanx irt.f nb
hA.f m Xt r tpt hrw msw.f
wpw.k r.f Hr qd
ir.k xrt.f
iw TA m swHt mdw m inr
di.k n.f TAw m-Xnw.s r sanx.f
ir.n.k n.f dmdy.f r sd.s m swHt
pr.f m swHt r mdt r dmdy.f
Sm.f Hr rdwy.fy pr.f im.s

aSA.wy siry.k iw.w StAw m Hr
pA nTr wa nn ky Hr-xw.f
qmA.k tA n ib.k iw.k wa.ti
m rmT mnmnt awt nb
nty Hr tASm.w Hr rdwy
nty m ax Hr pAyw m dnHw.sn
xAswt xAr kS pA tA n kmt                   - A w obcych krajach Retenu i Kusz, CZARNEJ ZIEMI, /kmt to KEMET
di.k s nb r st.f                                                                                              czyli Czarna Ziemia czyli EGIPT/
ir.k Xrt.sn
wa nb Xry r wnmw.f Hsb aHa.f
nsw wpw m mdwt qdw.sn m mitt
inmw.sn stnw stn.k xAswt

ir.k Hapy m dwAt in.k sw r mr.k
r sanx rxyt mi ir.k sn n.k
nb iry.sn r-Aw im.sn
pA nb n tA nb wbn n.sn pA itn n hrw aA Sft
xAst nb wAt ir.k anx.sn
di.n.k Hapy m pt hAy.f n.sn
ir.f hnw Hr Dww mi wAD-wr
r txb AHwt.sn m dmi.sn
smnx.wy sy sxrw.k pA nb HH
Hapy m pt sw n xAstyw n awt xAst nb Smw rdwy
Hapy iy.f m dwAt n tA mri
stwt.k Hr mna SA nb
wbn.k anx.sn rwd.sn n.k
ir.k trw r sxpr iry.k nb
prt r sqb.sn hh dp.f st tw

ir.n.k pt wA.ti r wbn im.s
r mA iry.k nb iw.k wa.ti wbn.ti m xprw.k m itn anx
xa.ti psd.ti wA.ti Xn.ti
ir.k HHw n xprw im.k way
niwt dmiw AHt mtn itrw
gmH tw irt nb r aqy.sn
iw.k m itn n hrw Hr tp n Sm.n.k
n wnn irt nb qmA.k Hr st r tm.k mA Haw [...] wa irt.n.k

iw.k m ib.i nn wn ky rx.tw
wp Hr sA.k nfr-xprw-ra wa-n-ra
di.k sSA.f m sxrw.k m pHty.k
xpr tA Hr a.k
mi ir.k sn
wbn.n.k anx.sn
Htp.k mwt.sn
ntk aHa r Haw.k
anx.tw im.k
wn irw Hr nfrw.k r Htp.k
wAH.tw kAt nb
Htp.k Hr imny
wbn srwd [...] nswt
wn m rd nb Dr snT.k tA
wTs.k sn n sA.k pr m Haw.k
nswt anx m mAat nb tAwy                 - "anx" TO ZNANY WAM ZNAK ANKH - "życie" "tAwy" - Dwie Ziemie
nfr-xprw-ra wa-n-ra                              "sA" syn /// Tytuł: Piękny w Objawieniu Ra, Poświęcony Jedynemu Ra
sA ra anx m mAat nb xaw                   - syn RA (pan bardzo prawy bo zna osobiście Maat) + pan wschodu??? Nie wiem!
ax-n-itn wr m aHa.f                             - ax-n-itn czytajcie AUTOR od ATONA... chętny :) i b.wielki w swej żywotności :)
Hmt nswt wrt mrt.f nbt tAwy               - Ach! TA KTÓRA PRZYBYŁA , PIĘKNA PIĘKNOŚCIĄ ATONA czyli ITN
                                                              którą ON kocha bo jego pierwsza żona i to Pani Obu Ziem
nfr-nfrw-itn nfrt-ii.ti anx.ti Dt               - nfr-nfrw-itn nfrt-ii.ti /proste TA PIĘKNA... wiecznie żywa :)

Pytanie do WAS: Dlaczego w tekście NIL występujący 4 razy jako ITERU fonetycznie jest nieobecny (tylko: "wylewająca rzeka") i gdzie jest "horyzont Atona" jego (Akhenaton) miasto Achetaton  POMOŻECIE MI ZNALEŹĆ ? :)
Już piąta, na min 16 godzin zasuwam do pracy. Macie czas!
Miłego dnia

2018-05-11 10:49:22 - WSHORAN

Back