Wielostronne tłumaczenie wielojęzyczne, napisy i teksty pl. Multilateral multilanguage translation (multiple subtitles lyrics)
MULTI SUB BABEL - WSHORAN 
multilingual international songs and movies from around the world (polyglot)

Jerry Lewis - That Old Black Magic Ta odwieczna czarna magia
ANGIELSKI - tłumaczenieJerry Lewis - That Old Black Magic

That old black magic, has me in its spell,
That old black magic, that you weave so well
Those icy fingers, up and down my spine,
The same old witchcraft, when your eyes meet mine,
The same old tingle, that I feel inside
And then, that elevator starts its ride,
And down, down, down I go,
Round, round, round I go
Like a leaf that's caught in the tide.

I should stay away
But what can I do?
I hear your name, and I´m aflame,
Aflame with such a burning desire,
That only your kiss can put out the fire.
You´re the lover I have waited for,
You´re the mate, that fate had me created for.
Baba-de-boo, we-ee
And every time, your lips meet mine,
Baby, down and down and down I go,
Round and round and round I go,
I´m in spin, loving the spin that I'm in
Under that old black magic called
Old black magic called
Old black magic called love, love, Love.

Ta odwieczna czarna magia


Ta odwieczna czarna magia, więzi mnie pod swym urokiem.
Ta odwieczna czarna magia, którą splatasz tak przemyślnie,
tymi chłodnymi paluszkami, sunącymi wzdłuż mych pleców.
Te to same odwieczne czary, co gdy twe oczy me napotykają.
Ten sam odwieczny dreszcz, który przeszywa do głębi.
A potem, ta winda zaczyna swój zjazd,
spadając w otchłań, ku otchłani pomknę.
Ponownie, bez końca, bez końca pomknę.
Jak liść, nurtem odpływu uniesiony.

Powinienem trzymać się z dala,
lecz cóż na to poradzę?
Słyszę twe imię i płonę.
Płonę, takim namiętnym pragnieniem,
jaki jedynie twój pocałunek żar może ugasić.
Bo jesteś miłością którą wyczekiwałem,
więzami, jakie los dla mnie usnuł.

Baba-de-boo, we-ee

I za każdym razem, gdy twe usta me spotykają,
Kochanie, spadając w otchłań i w otchłań pomknę.
Ponownie i bez końca i bez końca pomknę.
Wirując, w miłosnym wirze, w którym utknąłem,
w mocy odwiecznej, czarną magią zwanej.

Odwieczną czarną magią zwana...
Odwieczna czarna magia... zwana miłością, miłością, Miłość.

2018-05-16 06:34:47 - WSHORAN

Back