Wielostronne tłumaczenie wielojęzyczne, napisy i teksty pl. Multilateral multilanguage translation (multiple subtitles lyrics)
MULTI SUB BABEL - WSHORAN 
multilingual international songs and movies from around the world (polyglot)

Jenni Vartiainen - Ihmisten edessä Przed ludźmi

FIŃSKI - tłumaczenie

Jenni Vartiainen - Ihmisten edessä
Przed ludźmi

Ulice pełne są ludzi,
oni nas nie znają.
Zaczekaj na mnie na dworcu,
być może zegar
mi wybaczy.
Przemykam resztę drogi, ty...
jesteś piękna jak zawsze,
w swoich wysokich obcasach.

Mówisz: "Tego wieczoru pójdziemy
w parze,
przed ludźmi.
Nie przejmuj się spojrzeniami innych,
ponieważ jesteśmy razem.
Oni nic nie wiedzą, że
nie są częścią tej historii,
którą niewielu zrozumie."

Ulice wypełnione głosami,
ktoś woła za nami.
Jesteś z nas silniejsza,
z tobą nie boję się
mroków miasta.
Pośród tłumu,
przytrzymujesz mnie mocniej,
i moje obawy znikają.

Bo tej nocy będziemy spacerować,
trzymając się za ręce,
przed ludźmi.
Nie dbam o poglądy innych,
ponieważ jesteśmy razem.
Oni nic nie wiedzą, że
nie są częścią tej historii,
którą niewielu zrozumie.

Tę, niewielu zrozumie.

Oni nic nie wiedzą, że
nie są częścią tej historii,
którą niewielu zrozumie.


Zwrotka 4 się prawie powtarza, ale zmieniłem sens tłumaczenia, dla podkreślenia odsłonięcia typu związku -
przez uwydatnienie zwrotów.
"którą niewielu zrozumie" luetaan - przeczytać/odczytać - idiom w sensie "odczytać np rebus" to: ZROZUMIEĆ
i to pasuje do sensu zdania.

Jenni Vartiainen - Ihmisten edessä

Kadut täyttyy ihmisistä,
Ne ei tiedä meistä mitään.
Ootat mua asemalla,
Ehkä kello antaa
anteeksi minulle.
Juoksen loppumatkan, sinä
olet kaunis niin kuin aina
Sinun korkeissa koroissa.

Sanot "Tämä ilta kävellään
käsi kädessä,
ihmisten edessä.
Älä sinä muiden katseista välitä,
Sillä me ollaan yhdessä.
Ne ei tiedä mitään, ne
ei kuulu tähän tarinaan,
Joka harvoille luetaan"

Kadut täyttyy äänistä,
Joku huutaa meidän perään.
Olet meistä vahvempi,
Kanssasi en pelkää
kaupungin pimeää.
Ihmisjoukon kohdalla,
Pidät kiinni kovempaa,
Ja pelkoni katoaa.

Sillä tämä ilta kävellään
käsi kädessä,
ihmisten edessä.
Älä sinä muiden katseista välitä,
Sillä me ollaan yhdessä.
Ne ei tiedä mitään, ne
ei kuulu tähän tarinaan,
Joka harvoille luetaan.

Tämä harvoille luetaan.

Ne ei tiedä mitään, ne
ei kuulu tähän tarinaan,
Joka harvoille luetaan.

ENGLISH
Jenni Vartiainen - In Front of People

Streets fill with people,
They don't know anything about us.
You wait me at the station,
Maybe the clock will forgive me.
I run rest of the way,
You are beautiful like always
In your high heels.

You say "Tonight we'll walk hand in hand,
in front of people.
Don't you worry about their stares,
because we're together.
They don't know anything,
They don't belong in this story,
That is read only to few"

Streets fill with sounds,
Someone is yelling after us.
You are the stronger of us,
With you I'm not afraid of city's darkness.
When passing a crowd,
You hold me tighter,
And my fear fades away.

Because tonight we'll walk hand in hand,
in front of people.
Don't care about other people's looking,
Because we're together.
They don't know anything,
They don't belong in this story,
That is read only to few.

This is read only to few.

They don't know anything,
They don't belong in this story,
That is read only to few.

2018-05-16 07:11:27 - WSHORAN

Back