ielostronne tłumaczenie wielojęzyczne, napisy i teksty pl. Multilateral multilanguage translation (multiple subtitles lyrics)
MULTI SUB BABEL - WSHORAN 
multilingual international songs and movies from around the world (polyglot)

ANGIELSKI - T tłumaczenie


Jannine Weigel - Deep End
Głęboko na dnie

Płynąc na otwartej wodzie, (opuszczona)
sądzę, że już za późno na odzyskanie sił.
Dokąd stąd ujdę...
Dokąd?

Nie chcę zanurkować głębiej...
na dół, głęboko w nieznane.
Mrok wzmaga mój lęk.
Pragnę jedynie wydrzeć twój dotyk,
spod mojej skóry,
bo zdaje się tak obcy.

Morza są srogie,
a fale nadchodzą, miażdżąc opadają.
Staram się znów odnaleźć stopą grunt.
Płynąc głęboko na dno,
już me serce zwalnia
i dryfuję, niknąc z pola widzenia.

Zanurzam się głęboko na dno.
Przypływ przetoczył się zbyt daleko,
nikt nie odnajdzie mnie na radarze,
a drapieżniki są blisko.

Poddając się, ułudy zaznaję:
tego jacy kiedyś byliśmy.
Te urojenia wyczerpują ściągając mnie,
niczym kotwica.

Pragnę jedynie wydrzeć twój dotyk (twój dotyk)
spod mojej skóry,
bo zdaje się tak obcy.
Morza są srogie,
a fale nadchodzą, miażdżąc opadają.

Staram się znów odnaleźć stopą grunt.
Płynąc głęboko na dno,
już me serce zwalnia
i dryfuję, niknąc z pola widzenia.

Zanurzam się głęboko na dno.
Płynąc...
płynąc na samo dno.
Płynąc...

Nie chcę tak odejść.
Nie chcę, aby twój pocałunek był...
ostatnim na mych ustach.

Pragnę jedynie wydrzeć twój dotyk,
spod mojej skóry,
bo zdaje się tak obcy,
a morza są srogie.

Nareszcie odnalazłam grunt swą stopą,
płynąc na samo dno,
i wreszcie nabieram oddech...
już sięgają gruntu me stopy...
Po osiągnięciu samego dna!


Jannine Weigel - Deep End

Swimming in open water
I think it’s too late to be recovered
Where do I go from here
Here

Don’t wanna dive below
Down into the deep unknown
The darkness drowns my fear
I just wanna take your touch
From under my skin
Cuz it feels so foreign

The seas are rough
And the waves come crashing down
I’m tryna find my feet again
Swimming in the deep end
Now my heart is slowing down
And I’m drifting falling south

I'm swimming in the deep end
The tide swept out too far
No one can find me on the radar
And the predators are near

Giving in, I’m seeing visions
Of how we used to be
This illusion weighs me down
Like an anchor

I just wanna take your touch (your touch)
From under my skin
Cuz it feels so foreign
The seas are rough
And the waves come crashing down

I’m tryna find my feet again
Swimming in the deep end
Now my heart is slowing down
And I’m drifting falling south

I'm swimming in the deep end
Swimming...
Swimming in the deep end
Swimming...

I don’t wanna go like this
I don’t want your kiss to be
The last thing on my lips

I just wanna take your touch
From under my skin
Cuz it feels so foreign
And the seas are rough

I finally found my feet again
Swimming in the deep end
And I’m finally breathing out
Now my feet are on the ground
After swimming in the deep end


2018-06-19 12:30:47 - WSHORAN

Back