Wielostronne tłumaczenie wielojęzyczne, napisy i teksty pl. Multilateral multilanguage translation (multiple subtitles lyrics)
MULTI SUB BABEL - WSHORAN 
multilingual international songs and movies from around the world (polyglot)

Jeden Osiem L - Kilka chwil
A few moments
- translation english subtitles


Obydwa tłumaczenia wykonano na życzenie przedstawiciela zespołów

There are moments, which I would like to
to keep yes
Those
a few souvenirs from past years
As
high definition photographs,
increase, reduce, looking in them for perfection.
There are moments, I would like
to erase but,
Someone had numbered pages, you can't cheat
And day after day is a part of me constantly,
Collection of events propelling each other.
Between them I,
in the center of dates' creating,
I would like to understand how
the whole world works
The future gives faith, until it is unknown
Eternity covered with great plans.

A few moments,
like selected from umpteen days
of memories glued movie.
Tells me,
tells me how to live,
which path to choose today...

Two hands, mind, so much the good God gave me
Allotment of miracles for me could one had given.
I am, so I have will to fight,
Dreams in abundance, for every day of life is enough.
I’m dreaming to wake up in the morning again with belief,
This is the time, today I will change for the better everything.
I will open the folder called experience,
Here is the recipe and the inspiration is here.
Here is the illusion that life is like a tapestry,
one can live forever, watch how it shimmers.
That there is enough of time and eventually someone will appreciate,
that everything has sense, that a bad fate will change.
An ocean of memories,
I don't want to forget them.
the highs and lows moments of triumphs and stumbling,
they give you science,
they point out mistakes,
they shout: forward!
or this is not the way!

A few moments,
(only a few short moments)
like selected from umpteen days
of memories glued movie.
Tells me,
(will tell me today)
Tells me how to live,
which path to choose today...

A few moments,
(only a few short moments)
like selected from umpteen days
of memories glued movie.
Tells me,
(will tell me today)
Tells me how to live,
which path to choose today...
I remember
when I was a stripling, it was variously
too many things, I wanted to postpone.
I remember,
I won’t do today I will do tomorrow
it never came, you know, tough!
I remember
Sometimes I thought, who I will become,
Beautiful dreams, what seemed to be a plan.
I remember,
and suddenly everything in my hands,
the end of a dream, the world confronts the power of beauty.
Days
immersed in happiness, became cure
when it
gets bad, I look in the past.
There,
certain is everything, here not always.
There is no force that will erase those memories.
A few moments,
a lifetime in a few frames,
A few days,
there is the whole truth about me.
A short movie,
I'm his only expert
Dawn gets up,
another day shouting: action!

A few moments,
(only a few short moments)
like selected from umpteen days
of memories glued movie.
Tells me,
(will tell me today)
Tells me how to live,
which path to choose today...

A few moments,
like selected from umpteen days
of memories glued movie.
Tells me,
tells me how to live,
which path to choose today.

Jeden Osiem L - Kilka chwil


Są chwile, które chciałbym
zatrzymać tak,
tych
kilka suwenirów z minionych dawno lat,
jak
fotografie w wysokiej rozdzielczości,
zbliżać, oddalać, szukać w nich doskonałości.
Są chwile, które chciałbym
wymazać lecz,
ktoś numerował strony, oszukać nie da się.
I dzień po dniu jest częścią mnie niezmiennie,
zdarzeń zbiór napędzających się wzajemnie.
Po między nimi ja,
w centrum tworzeń dat,
chciałbym pojąć jak,
działa cały świat.
Przyszłość wiarę daję, póki jest nieznana.
Wieczność puchem wielkich planów wysłana.

Kilka chwil,
jak wybrany z setek dni
wspomnień posklejany film.
Mówi mi,
mówi jak mam dalej żyć,
którą drogę wybrać dziś...

Ręce dwie, rozum, tyle dał mi dobry Bóg,
ile przydział na cuda dla mnie jeden spełnić mógł.
Jestem więc, dostałem wole, żeby walczyć,
marzeń w bród, na każdy życia dzień wystarczy.
Śnię by znów zbudzić się rano z przeświadczeniem,
to jest ten czas, dziś na lepsze wszystko zmienię.
Otworzę folder nazwany doświadczeniem,
Tu jest recepta, jak tu jest natchnieniem.
Tu jest złudzenie, że życie jak gobelin,
(że) żyć można wiecznie, oglądać jak się mieni,
że starczy czasu i w końcu ktoś doceni,
że sens ma wszystko, że zły los się odmieni.
Ocean wspomnień,
nie chcę ich zapomnieć.
Upadki, wzloty, czas triumfów i czas potknięć,
dają naukę,
wytykają błędy,
krzyczą „do przodu!”
lub „droga nie tędy!”.

Kilka chwil
(tylko kilka krótkich chwil),
jak wybrany z setek dni,
wspomnień posklejany film.
Mówi mi
(właśnie dzisiaj powie mi),
mówi jak mam dalej żyć,
którą drogę wybrać dziś...

Pamiętam,
za małolata było różnie,
zbyt wiele rzeczy chciałem odłożyć na później.
Pamiętam,
nie zrobię dziś, zrobię jutro,
nigdy nie nadeszło, wiesz, mówi się trudno.
Pamiętam,
czasem myślałem kim zostanę,
piękne marzenia, co zdawały się być planem.
Pamiętam,
i nagle wszystko w moich rękach,
koniec snu, świat konfrontuje siłę piękna.
Dni,
zatopione w szczęściu lekarstwem,
gdy
robi się źle w przeszłość patrzę.
Tam,
pewne wszystko tu nie zawsze,
nie ma takiej siły, która te wspomnienia zatrze.
Kilka chwil,
całe życie w paru klatkach,
kilka dni,
tam jest cała o mnie prawda.
Krótki film,
ja jedyny jego znawca,
wstaje świt,
kolejny dzień krzyczy „akcja!”.

Kilka chwil
(tylko kilka krótkich chwil),
jak wybrany z setek dni,
wspomnień posklejany film.
Mówi mi
(właśnie dzisiaj powie mi),
mówi jak mam dalej żyć,
którą drogę wybrać dziś...

Kilka chwil,
jak wybrany z setek dni,
wspomnień posklejany film.
Mówi mi,
mówi jak mam dalej żyć,
którą drogę wybrać dziś...


2018-05-20 11:31:32 - WSHORAN

Back