Wielostronne tłumaczenie wielojęzyczne, napisy i teksty pl. Multilateral multilanguage translation (multiple subtitles lyrics)
MULTI SUB BABEL - WSHORAN 
multilingual international songs and movies from around the world (polyglot)

ARCH ENEMY - The World Is Yours Świat jest Twój

ANGIELSKI - PREMIEROWE TŁUMACZENIE
      WŁĄCZ NAPISY ! - MULTI SUB BABEL - 23 subtitles  
https://www.cda.pl/video/15180068c

PREMIEROWE TŁUMACZENIE zaproponowane bezpośrednio zespołowi do klipu 27 lipca

ARCH ENEMY - The World Is Yours
Świat jest Twój


Wzrastaj w świetle i niknij w mroku.
Masz dość słuchania jak masz żyć
ich zasadami -
Są głupcami.
Puste słowa obiecują tak wiele.
Obecne status quo pozostanie nienaruszone.

Jeśli chcesz świata,
użyj swego umysłu,
przejmij kontrolę,
poczuj siłę,
urośnij w nią.
Jeśli naprawdę go pragniesz, świat jest twój.

Każde imperium zostało wzniesione po trupach.
Budowane latami, a możesz zniszczyć je w ciągu dnia.
Odwróć stronę,
uwolnij swój gniew.
Spal swoją złotą klatkę i idź,
swą ścieżką ku ostatecznej mocy.

Zerwij smycz,
z pianą na ustach.
Dość już uległości.
Nastanie sprawiedliwość.

Tylko tyle,
ile możesz wziąć.
Tylko tyle,
możesz znieść.
Gdy pękną więzy, Imperium upadnie.


ARCH ENEMY - The World Is Yours

Rise into the light and fade to the night
Sick of being told how to run your life
Their rules
They're fools
Empty words they promise so much
The present status quo remains untouched

If you want the world
Use your mind
Take control
Feel the strength
Rise from within
If you really want it the world is yours

Every empire was raised by the slain
Built through the age and you can destroy it in a day
Turn the page
Unleash your rage
Burn your golden cage and walk away
On your path toward ultimate power

Striking at the leash
Foaming at the mouth
No more subservience
Justice will be done

There's only so much
You could take
There is only so much
You could tolerate
When the bound breaks, the empire will fall

">

2018-05-21 11:55:16 - WSHORAN

Back