Wielostronne tłumaczenie wielojęzyczne, napisy i teksty pl. Multilateral multi language translation (multiple subtitles lyrics)
MULTI SUB BABEL - WSHORAN 
multilingual international songs and movies from around the world (polyglot)

Tłumaczenie (jedyne): ANGIELSKI
 

Justin Timberlake - Filthy
Ohydny (w sensie - Nieprzyzwoity)

Multi Subtitles 15 (Polish, Turkish, Russian, English, Portuguese, GAerman, Japanese, Hindi, Italian, Spanish, French, Malay, Indonesian, Bahasa, Korean, Chinese, Arabic, Vietnamese

Hej, jeśli wiesz, co jest dobre,
jeśli wiesz co dobre,

Hejterzy powiedzą że to ściema,
a jakże.
tak prawdziwa.
Wszyscy moi przeciwnicy powiedzą, że to ściema,
chyba, że odzyskałem me zuchwalstwo.

Powiedziałem, pomacaj mnie swymi ohydnymi rękami.
Wiesz, to nie jest porządna wersja.
I co zamierzasz zrobić z całym tym bigosem?
Ugotować i zaserwować.

Bez pytań, chcę tego,
odpalać, wszyscy palą.
Twoi przyjaciele, moi przyjaciele
i oni nie wyjdą przed szóstą rano
(szóstą rano)
Dalej, wyluzuj maleńka, taka oziębła,
idź powiadom ich:
nie chcesz tędy iść.

Maleńka, nie przeszkadza ci jeśli to zrobię? O tak!
Dokładnie to co lubisz razy dwa, o tak!
Aż zechce śpiewać: och, och!
Więc maleńka, nie przeszkadza jeśli to zrobię?

Spójrz,
pomacaj mnie swymi ohydnymi rękami.
Wiesz, to nie jest porządna wersja.
I co zamierzasz zrobić z całą tą bestią?
Jeśli zostawię otwartą klatkę, chodź do mnie.

Dalej, roznieś to!

No dalej!

Więc połóż swe ohydne dłonie na mnie.
Wiesz, to nie jest porządna wersja.
---
No dalej, połóż swe ohydne dłonie na mnie.
Nie, to nie jest porządna wersja!

Widzisz mnie? Znajdziesz mnie?
Przyjrzyj się, poprzez drzewa
Widzisz to?

Justin Timberlake - Filthy

Hey, if you know what's good
If you know what's good

Haters gon' say it's fake,
so real
so real
All my haters gon' say it's fake
I guess I got my swagger back

I said, put your filthy hands all over me
Ya know this ain't the clean version
And what you gonna do with all that meat?
Cookin' up a mean servin', huh

No question, I want it,
fire up, everybody smokin'
Your friends, my friends
and they ain't leavin' 'til six in the morning
Six in the morning
Come chill, baby, you the coldest,
go for 'em, put 'em on notice
You don't wanna walk through here

Baby, don't you mind if I do, yeah
Exactly what you like times two, yeah
Got me singin' "ooh, ooh"
So, baby, don't you mind if I do

Look,
put your filthy hands all over me
Ya know this ain't the clean version
And what you gonna do with all that beast?
When I leave the cage open, huh, walk to me, uh

Come on, break it down!

(Come on!)

So put your filthy hands all over me
Ya know this ain't the clean version
---
Go on and put your filthy hands all over me
No, this ain't the clean version

Do you see me? Can you find me?
Look closer, through the trees
Do you see it?