Wielostronne tłumaczenie wielojęzyczne, napisy i teksty pl. Multilateral multi-language translation (multiple subtitles lyrics)
MULTI SUB BABEL - WSHORAN 
multilingual international songs and movies from around the world (polyglot)

Irena Santor - Niby nic ( tłumaczenie na angielski)


MULTI SUBTITLES (18): CZ-DE-ES-FR-GB-HR-HU-IT-JP-LT-PL-PT-RU-AR-IN-ID-NL-TR
Irena Santor - Niby nic

Znów siedzisz sam
i nic nie cieszy ciebie znowu.
Nudzą Cię rozmowy panów.
I wina smak,
na złość też wcale ci nie pomógł.
Śmiechy kobiet drażnią Cię dziś.

Czyjś jeden gest,
to wszystko nagle zmienił, jakbyś śnił.
I niby nic, właściwie nic zupełnie,
nic nie było.
Przyczyn brak,
lecz nagle jest Ci jakoś dobrze, miło,
Może to, może to miłość.

Bo śmiejesz się
i świat jest znowu kolorowy.
Miałbyś chęć na głowie stanąć.
I wino znów ma smak
i bawią Cię rozmowy,
każde głupstwo cieszy Cię dziś.

Spotkałeś kogoś - masz już kogoś,
Takiego kogoś, kto wszedł Ci w krew.
Sam nie wiesz, co jest z Tobą -
to Cię bierze śmiech.
To znów się smucisz, gdy nie ma Jej.
Bo kochasz kogoś, masz już kogoś.
Takiego kogoś, kto wszedł Ci w krew.
Zapłacisz za to drogo,
ale co tam niech.
Niech świat się wali, przez jeden gest.

Ten jeden gest Twój światek,
(tak) nagle zmienił, jakbyś śnił.
I niby nic, zupełnie nic,
właściwie nic nie było.
Przyczyn brak,
lecz odtąd jest Ci jakoś dobrze, miło,
Tak to jest, taka jest miłość.

I śmiejesz się
i świat jest znowu kolorowy.
Miałbyś chęć na głowie stanąć.
I życie znów ma smak,
uderza Ci do głowy.
Masz już kogoś -
WSZYSTKO JUŻ MASZ.

Apparently nothing

Again, sitting alone
and nothing enjoys you again.
Gentlemen's conversation bored you.
And the taste of wine,
as if out of spite also does not help you.
Laughter womens irritate you today.

Someone's one gesture,
suddenly changed everything, as if you were dreaming.
And if nothing, actually nothing at all,
nothing was.
No reasons,
but suddenly you feel, somehow well, thoughtful.
May it be, may it be love.

Because you laugh
and the world is colorful again.
You fancy stand on your head.
And the wine has a taste again
and the conversation amuse you.
Every little thing you enjoy today.

Did you meet someone - you have someone.
Such someone, who got in your blood.
You don't know, what is wrong with you -
it makes you laugh.
Then again you're sad, when you do not have her.
Because you love someone, you already have someone.
Such someone, who got in your blood.
You'll pay for it dearly,
but what the hell, let.
Let the world is falling apart, by a single gesture.

This one gesture your little world,
suddenly changed, as if you were dreaming.
And if nothing, actually nothing at all,
nothing was.
No reasons,
but suddenly you feel, somehow well, thoughtful.
Yes it is, this is the love.

And you laugh,
and the world is colorful again.
You fancy stand on your head.
And the life has a taste again,
goes to your head.
You already have someone -
YOU HAVE EVERYTHING!2018-11-20 13:32:20 - WSHORAN

Back