Wielostronne tłumaczenie wielojęzyczne, napisy i teksty pl. Multilateral multi-language translation (multiple subtitles lyrics)
MULTI SUB BABEL - WSHORAN 
multilingual international songs and movies from around the world (polyglot)

ANGIELSKI - tłumaczenie             Sia - Chandelier Żyrandol

  

Sia - Chandelier
Żyrandol

Nie zranisz imprezowiczki.
Gdy się nauczę, niczego nie poczuję.
Pogrążam się, pogrążam się.

Jestem jedną z "dziewczyn na telefon"
Telefon wydzwania, urywa się dzwonek u drzwi.
Poczułam miłość, czuję miłość.

Jeden, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy pij.

Napełnij ponownie, dopóki nie stracę rachuby.

Zamierzam wirować z żyrandolem,
z żyrandolem.
Zamierzam żyć tak, jakby przyszłość nie istniała.
Tak jakby nie istniała.
Zamierzam polecieć jak ptak poprzez noc,
poczuć jak osusza moje łzy.

A ja w pełni używam życia.
Nie spuszczę wzroku, nie otworzę moich oczu.
Zachowam pełny kieliszek, aż do rana,
ponieważ, ponieważ, muszę wytrwać do nocy,
Pomóż mi, w pełni używać życia.
dzisiejszej nocy.

Słońce wstało, jestem w nieładzie.
Trzeba już wyjść, muszę stąd uciec.
Ogarnia mnie wstyd.


Sia - Chandelier

Party girls don't get hurt
Can't feel anything, when will I learn
I push it down, push it down

I'm the one "for a good time call"
Phone's blowing' up, they're ringing' my doorbell
I feel the love, feel the love

One, two, three One, two, three drink

Drink Throw 'em back, till I lose count

I'm gonna swing from the chandelier,
From the chandelier
I'm gonna live like tomorrow doesn't exist
Like it doesn't exist
I'm gonna fly like a bird through the night,
Feel my tears as they dry

And I'm holding on for dear life,
Won't look down won't open my eyes
Keep my glass full until morning light,
'Cause I'm just holding on for tonight
Help me, I'm holding on for dear life,
On for tonight

Sun is up, I'm a mess
Gotta get out now, gotta run from this
Here comes the shame.

                                                                                    Maddie Ziegler
2018-12-20 12:19:33 - WSHORAN

Back