Wielostronne tłumaczenie wielojęzyczne, napisy i teksty pl. Multilateral multi-language translation (multiple subtitles lyrics)
MULTI SUB BABEL - WSHORAN 
multilingual international songs and movies from around the world (polyglot)

ANGIELSKI - tłumaczenie    The Mamas and the Papas - California Dreamin'

The Mamas and the Papas - California Dreamin'
(Cass Elliot, Michelle Phillips, John Phillips, Denny Doherty)
Kalifornię śnić  MULTI SUB BABEL
   -  film VALENTINO poniżej

Wszystkie liście zbrązowiały,
a niebo poszarzało.
Spacerowałem,
w zimowy dzień.
Czułbym się raźnie i ciepło,
gdybym był w LA.
Śnię o Kalifornii,
w taki zimowy dzień.

Wstąpiłem do kościoła,
który mijałem po drodze.
Cóż, padłem na kolana
i udawałem modlitwę.
Wiecie, że pastor,
polubił chłód.
On wie,
że mam zamiar tu zostać.
Śnię o Kalifornii,
w taki zimowy dzień.

Wszystkie liście zbrązowiały,
a niebo poszarzało.
Spacerowałem,
w zimowy dzień.
Gdybym jej nie powiedział,
mógłbym jeszcze dziś wyjechać.
Śnię o Kalifornii,
w taki zimowy dzień.
Śnię o Kalifornii,
w taki zimowy dzień.
Marzę o Kalifornii,
każdego zimowego dnia

  

The Mamas and the Papas - California Dreamin'

All the leaves are brown
and the sky is gray
I've been for a walk
on a winter's day
I'd be safe and warm
if I was in L.A.
California dreamin'
on such a winter's day

Stopped in to a church
I passed along the way
Well I got down on my knees
and I pretend to pray
You know the preacher
liked the cold
He knows
I'm gonna stay
California dreamin'
on such a winter's day

All the leaves are brown
and the sky is grey
I've been for a walk
on a winter's day
If I didn't tell her
I could leave today
California dreamin'
on such a winter's day
California dreamin'
on such a winter's day
California dreamin'
on such a winter's day