Wielostronne tłumaczenie wielojęzyczne, napisy i teksty pl. Multilateral multi-language translation (multiple subtitles lyrics)
MULTI SUB BABEL - WSHORAN 
multilingual international songs and movies from around the world (polyglot)

ANGIELSKI - tłumaczenie    Camila Cabello - ConsequencesJasmine Clarke - Consequences (cover Camila Cabello)
Konsekwencje

Brudne chusteczki, problemy z zaufaniem.
Szklanki w zlewie, nie zmieszały cię.
Samotne poduszki w obcym łóżku,
słabe głosiki w mojej głowie.
Sekretne schadzki, nieustanne krwawienie.
Straciłam nieco na wadze, niedojadając.
Te wszystkie mary, których nie mogę słuchać,
mówiły prawdę.

Kochanie ciebie było młodzieńcze, dzikie i wolne.
Kochanie ciebie było fajne, gorące i słodkie.
Kochanie ciebie było słoneczne, bezpieczne i rozsądne.
Pewne miejsce by spuścić gardę,
lecz kochanie cię miało konsekwencje.

Niepewność, niezręczne rozmowy,
gonitwa nie spełnionych oczekiwań.
Każdy zignorowany alarm,
teraz sobą spłacam.

Kochanie ciebie było młodzieńcze, dzikie i wolne.
Kochanie ciebie było fajne, naćpane i słodkie.
Kochanie ciebie było słoneczne, bezpieczne i rozsądne.
Pewne miejsce by spuścić gardę,
lecz kochanie cię miało konsekwencje.

Nie, och
Powiedziałam nie, och
Ja, nie, och

Kochanie ciebie było głupie, mroczne i marne.
Kochanie cię stale powraca do mnie.
Pokochałam Słońce, a zostałam z burzą
i utraciłam znacznie więcej niż tylko zmysły,
bo kochanie ciebie miało konsekwencje.

Kochanie cię...


Camila Cabello - Consequences

Dirty tissues, trust issues
Glasses on the sink, they didn't fix you
Lonely pillows in a strangers bed
Little voices in my head
Secret keeping, stop the bleeding
Lost a little weight because I wasn't eating
All the souls that I can't listen to, to tell the truth

Loving you was young, and wild, and free
Loving you was cool, and hot, and sweet
Loving you was sunshine, safe and sound
A steady place to let down my defenses
But loving you had consequences

Hesitation, awkward conversation
Running on low expectation
Every siren that I was ignoring
I'm payin' for it

Loving you was young, and wild, and free
Loving you was cool, and hot, and sweet
Loving you was sunshine, safe and sound
A steady place to let down my defenses
But loving you had consequences

No, ooh
Said no, ooh
I, no, ooh

Loving you was dumb, dark and cheap
Loving you still takes shots at me
Found loving you was sunshine, but then it poured
And I lost so much more than my senses
'Cause loving you had consequences

Loving you


 

2019-03-07 16:59:00 - WSHORAN

Back