Wielostronne tłumaczenie wielojęzyczne, napisy i teksty pl. Multilateral multi-language translation (multiple subtitles lyrics) 
MULTI SUB BABEL - WSHORAN  
multilingual international songs and movies from around the world (polyglot)
 
ANGIELSKI - tłumaczenie    Ariana Grande - Thank u, next (Sapphire)
   
 
MULTI SUB BABEL: English, Arabic, Chinese, Czech, Danish, Finnish, French, Hindi, Spanish, Indonesian, Japanese, Kazakh, Khmer, Korean, Dutch, German, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Hungarian, Vietnamese

Thank u, next - Sapphire
Dziękuję, następny


Myślałam, ze skończę sama,
bo to nie była dobrana z nas para.
Pisząc jakieś piosenki na szybko,
teraz słucham i się śmieję.
Pomyślałam o tym, że moglibyśmy być małżeństwem,
a na kwiecień, jestem wdzięczna.
Chciałabym ci powiedzieć „dziękuję” osobiście,
ale masz już nowego aniołka.

Jeden nauczył mnie miłości.
Jeden nauczył mnie cierpliwości.
I jeden nauczył mnie cierpienia.
Teraz, jestem taka niesamowita.
Kochałam i straciłam.
Ale to nie to, co widzę.
Więc zobacz co mam.
Spójrz, czego mnie nauczyłeś
i dlatego, mówię:

Dziękuję, następny ...
Dziękuję, następny ...
Dziękuję, następny
Jestem taka, taka wdzięczna za mojego byłego!
Dziękuję, następny ...
Dzięki, następny (powiedz dziękuję , następny)
Dzięki, następny ...
Jestem taka, taka ...

Spędź więcej czasu z moimi przyjaciółmi.
Nie zmartwię się niczym.
W dodatku poznałam kogoś innego.
Toczymy lepsze dyskusje.
Wiem, że mówią, że działam zbyt szybko.
Ale tym razem to będzie trwać?
Nie mówiąc nic, przepraszam.
Ale uczę się na przeszłości...

On nauczył mnie miłości...
Ale ja nauczyłam się cierpliwości...
Teraz muszę znosić cierpienie (ból)
To takie niesamowite (tak, to niesamowite)
Kochałam i straciłam (tak, tak)
Ale to nie to, co widzę (tak, tak)
Ponieważ zobacz co znalazłam (tak, tak)
Nie ma potrzeby szukać, i dlatego mówię:

Dziękuję, następny ...
Dziękuję, następny ...
Dziękuję, następny
Jestem taka, taka wdzięczna za mojego byłego!
Dziękuję, następny ...
Dzięki, następny (powiedz dziękuję , następny)
Dzięki, następny ...
Jestem taka, tak wdzięczna mojemu byłemu.

Dziękuję, następny
Dziękuję, następny
Dziękuję, następny
Jestem taka, taka ...

Pewnego dnia pójdę wzdłuż alei,
trzymając się z mamą za ręce.
Będę dziękować tacie,
ponieważ oświecili mnie o karmie.
Pragnę sprawić, aby byli naprawdę dumni.
Rosnę zbyt szybko,
staram się jak mogę.
Mam nadzieję że moje piosenki staną się przebojem...

Mam tyle miłości...
Mam tyle cierpliwości...
Uczyłam się z cierpienia (bólu)
Stałam się niesamowita...
Kochałam i przegrałam (tak, tak)
Ale to nie to, co widzę (tak, tak)
Bo spójrz co znalazłam (tak, tak)
Nie potrzebuję szukać
i dlatego to powiem:

Dziękuję, następny ...
Dziękuję, następny ...
Dziękuję, dalej jestem taka.
Jestem taka, taka wdzięczna za mojego byłego!
Dziękuję, następny ...
Dzięki, następny (powiedz dziękuję , następny)
Dziękuję, następny ...
Jestem taka, tak wdzięczna mojemu byłemu.

Dziękuję, następny.
Dziękuję, następny.
Dziękuję, następny.
Tak, tak (zły ex z następnego)

Dziękuję, następny.
Dziękuję, następny.
Dziękuję, następny!
Tak, o tak!


Thank u, next - Sapphire

Thought I'd end up alone
Cuz it wasn't a match
Wrote some songs oh quite quickly
Now I listen and laugh
Thought about if we're married
And for april I'm thankful
Wish I could say, "Thank you" in person
But you got a new angel

One taught me love
One taught me patience
And one taught me pain
Now, I'm so amazing
I've loved and I've lost
But that's not what I see
So, look what I got
Look what you taught me
And for that, I say

Thank you, next (next)
Thank you, next (next)
Thank you, next
I'm so I'm so grateful for my ex
Thank you, next (next)
Thank you, next (next)
Thank you, next (next)
I'm so I'm so

Spend more time with my friends
I ain't worried 'bout nothin'
Plus, I met someone else
We havin' better discussions
I know they say I move on too fast
But this one gon' last
Saying nothing I'm sorry
But I learnt from the past (learnt from the past)

He taught me love (love)
But I taught me patience (patience)
Now I handle pain (pain)
That so amazing (yeah, that's so amazing)
I've loved and I've lost (yeah, yeah)
But that's not what I see (yeah, yeah)
'Cause look what I've found (yeah, yeah)
Ain't no need for searching, and for that, I say

Thank you, next (thank you, next)
Thank you, next (thank you, next)
Thank you, next (thank you)
I'm so I'm so grateful for my ex
Thank you, next (thank you, next)
Thank you, next (said thank you, next)
Thank you, next (next)
I'm so I'm so grateful for my ex

Thank you, next
Thank you, next
Thank you, next
I'm so I'm so

One day I'll walk down the aisle
Holding hands with my mama
I'll also be thanking my dad
'Cause they taught me 'bout karma
Only wanna make them proud real bad
I'm growing too fast
Oh I'm trying my hardest
Hope my songs are a smash (songs are a smash)

I've got so much love (love)
Got so much patience (patience)
I've learned from the pain (pain)
I turned out amazing (turned out amazing)
I've loved and I've lost (yeah, yeah)
But that's not what I see (yeah, yeah)
'Cause look what I've found (yeah, yeah)
Ain't no need for searching
And for that, I'll say

Thank you, next (thank you, next)
Thank you, next (thank you, next)
Thank you, next I'm so
I'm so grateful for my ex
Thank you, next (thank you, next)
Thank you, next (said thank you, next)
Thank you, next (next)
I'm so I'm so grateful for my ex

Thank you, next
Thank you, next
Thank you, next
Yeah, yee (bad ex the next)

Thank you, next
Thank you, next
Thank you, next
Yeah, yee
   

2019-03-20 13:00:35 - WSHORAN

Back