Wielostronne tłumaczenie wielojęzyczne, napisy i teksty pl. Multilateral multi-language translation (multiple subtitles lyrics) 
MULTI SUB BABEL - WSHORAN  
multilingual international songs and movies from around the world (polyglot)

Tłumaczenie: ANGIELSKI        Alan Walker - Lily

MULTI SUB BABEL subtitles: English, Arabic, Chinese, French, Hindi, Spanish, Indonesian Bahasa, Japanese, Korean, German, Polish, Portuguese, Russian, Thai, Turkish, Hungarian, Vietnamese

Alan Walker - Lily
LILIA


Lily była małą dziewczynką,
lękającą się wielkiego, szerokiego świata.
Dorastała w murach swego zamku.

Od czasu do czasu próbowała uciec.
A którejś nocy, gdy zaszło słońce,
poszła w głąb lasu,
bardzo przerażona, zupełnie samotna.

Ostrzegali ją, nie idź tam.
Tam są potwory skrywające się w ciemności.
Wtedy coś się zakradło,
powiedziało jej, aby się nie martwiła.

Podążaj za mną dokądkolwiek pójdę,
na szczyt każdej góry lub w dół doliny.
Dam ci wszystko o czym śniłaś.
Po prostu mnie wpuść.

Wszystko co zechcesz, będzie magiczną opowieścią, opowiadaną ci wcześniej
i pozostaniesz bezpieczna pod moją kontrolą.
Po prostu mnie wpuść.
Wpuść mnie, och.

Zrozumiała, że jest zahipnotyzowana
i stąpa po zimnym, cienkim lodzie.
Wtem załamał się, a ona ponownie obudziła się.

Potem przyspieszyła i zaczęła krzyczeć:
Czy jest tu ktoś?
Proszę, pomóż mi, przyjdź po mnie.
Za sobą usłyszała głos:

Podążaj za mną dokądkolwiek pójdę
na szczyt każdej góry lub dół doliny.
Dam ci wszystko o czym śniłaś.
Po prostu mnie wpuść.

Wszystko co zechcesz, będzie magiczną opowieścią, opowiadaną ci wcześniej
i pozostaniesz bezpieczna pod moją kontrolą.
Po prostu mnie wpuść.
Wpuść mnie, och.

Wszystko co zechcesz, będzie magiczną opowieścią, opowiadaną ci wcześniej
i pozostaniesz bezpieczna pod moją kontrolą.
Po prostu mnie wpuść.

Podążaj za mną dokądkolwiek pójdę,
na szczyt każdej góry lub dół doliny.
Dam ci wszystko o czym śniłaś.
Po prostu mnie wpuść.

Potem pobiegła szybciej i krzyknęła:
Czy jest tu ktoś?
Proszę pomóż mi.
Po prostu mnie wpuść...


Alan Walker, K 391 & Emelie Hollow - Lily

Lily was a little girl
Afraid of the big wide world
She grew up within her castle walls

Now and then she tried to run
And then on the night with the setting sun
She went in the woods away,
so afraid, all alone

They warned her, don’t go there
There's creatures who are hiding in the dark
Then something came creeping
It told her, don’t you worry just

Follow everywhere I go
Top of all the mountains or valley low
Give you everything you’ve been dreaming of
Just let me in, ooh

Everything you wantin' gonna be the magic story you've been told
And you’ll be safe under my control
Just let me in, ooh
Just let me in, ooh

She knew she was hypnotized
And walking on cold thin ice
Then it broke, and she awoke again

Then she ran faster and started screaming
Is there someone out there?
Please help me, come get me
Behind her, she can hear it say

Follow everywhere I go
Top of all the mountains or valley low
Give you everything you’ve been dreaming of
Just let me in, ooh

Everything you wantin' gonna be the magic story you've been told
And you’ll be safe under my control
Just let me in, ooh
Just let me in, ooh

Everything you wantin' gonna be the magic story you've been told
And you’ll be safe under my control
Just let me in, ooh

Follow everywhere I go
Top of all the mountains or valley low
Give you everything you’ve been dreaming of
Just let me in, ooh

Then she ran faster and started screaming
Is there someone out there?
Please help me
Just let me in, ooh

2019-05-29 09:30:34 - WSHORAN

Back