Wielostronne tłumaczenie wielojęzyczne, napisy i teksty pl. Multilateral multi-language translation (multiple subtitles lyrics) 
MULTI SUB BABEL - WSHORAN  
multilingual international songs and movies from around the world (polyglot)
 

Tłumaczenie ANGIELSKIE        When the party’s over - Billie Eilish


When the party’s over - SAPPHIRA
Na koniec imprezy

Czy nie wiesz, że nie jestem odpowiednia dla ciebie
Nauczyłam się przegrywać, nie stać cię na to
Zerwałam moją bluzkę, aby powstrzymać twoje krwawienie
Ale nic nie powstrzyma cię przed odejściem.

Cicho, gdy wracam do domu i jestem zdana na siebie
Mogłabym kłamać i powtarzać, że to lubię, takim jakim jest
Mogłabym kłamać i powtarzać, że to lubię, takim jakim jest

Czy nie wiesz już zbyt wiele,
tylko cię zranię, jeśli mi na to pozwolisz
Nazywaj mnie przyjaciółką, ale okaż jakieś uczucie (oddzwoń)
a dam ci znać, kiedy ta impreza się skończy

Ale czasami nic nie jest dobre,
kiedy już obydwoje powiedzieliśmy sobie żegnaj
Po prostu dajmy sobie spokój
Pozwól mi, pozwolić ci odejść

Billie Eilish - When the party’s over

Don't you know I'm no good for you
I've learned to lose you, can't afford to
Tore my shirt to stop you bleedin'
But nothin' ever stops you leavin'

Quiet when I'm coming home and I'm on my own
I could lie, say I like it like that, like it like that
I could lie, say I like it like that, like it like that

Don't you know too much already
I'll only hurt you if you let me
Call me friend but keep me closer (Call me back)
And I'll call you when the party's over

But nothing is better sometimes
Once we've both said our goodbyes
Let's just let it go
Let me let you go


2019-08-14 08:44:05 - WSHORAN

Back