Wielostronne tłumaczenie wielojęzyczne, napisy i teksty pl. Multilateral multi-language translation (multiple subtitles lyrics) 
MULTI SUB BABEL - WSHORAN  
multilingual international songs and movies from around the world (polyglot)
  
Tłumaczenie ANGIELSKIE        Jannine Weigel - Słowa
  

Jannine Weigel - Words
Słowa


Twoje kłamstwa są toksyczne,
próbują mnie osłabić.
Ale nie wiesz, że jestem z chromu
a kiedy znikniesz,
wszyscy, których znasz będą na mym spektaklu.

Za jakiś czas,
kiedy nikogo wokół już nie będzie.
Będę mieszkała w LA.
Mogę to już zobaczyć.
Ty będziesz krzyczał do pustej ściany,
a ja będę wołać do sali pełnej publiki.

Twoje słowa mnie nie dosięgną,
nigdy mnie nie powalisz
da da na dół...
Załaduj i wyceluj we mnie,
ale nigdy mnie nie złamiesz,
na dół...
da da na dół...

Kiedy myślisz że skończyłam,
ja dopiero co zaczynam.
To mnie nakręca.
Twoje słowa mnie nie dosięgną,
nigdy mnie nie powalisz...
da da na dół...

Teraz mówisz mi, jak ona śpiewa to lepiej ode mnie.
Całą swą bronią próbujesz powalić mnie na kolana.
A kiedy się wypalisz,
wszyscy, których znasz będą patrzeć na mnie.

Za jakiś czas,
kiedy nikogo wokół już nie będzie.
Będę mieszkała w LA.
Mogę to już zobaczyć.
Ty będziesz krzyczał do pustej ściany,
a ja będę wołać do sali pełnej publiki.

Twoje słowa mnie nie dosięgną,
nigdy mnie nie powalisz
da da na dół...
Załaduj i wyceluj we mnie,
ale nigdy mnie nie złamiesz,
na dół...
da da na dół...

Kiedy myślisz że skończyłam,
ja dopiero co zaczynam.
To mnie nakręca.
Twoje słowa mnie nie dosięgną,
nigdy mnie nie powalisz...
da da na dół...

Zdołować w dół, w dół da da w dół, w dół...

Zamierzam sprzedawać milionom.
Nie, nie obchodzi mnie twoja opinia.
Jesteś tylko jednym z miliarda cywili.
Myślisz, że możesz mnie złamać, tak...
ale ja ci za wszystko oddam jak...
Jestem ranna, ale stałam się śmiercionośna.
Strzelasz, ale wszystkie twe pociski są rykoszetami.
Starasz się mnie zranić tym co mówisz.
Wiedz, że tym razem nie przyszłam się bawić.
Oceniasz mnie jakbyś był Bogiem,
ale kiedy spoglądam na zegarek, to wiem...

Nie mam na to czasu.
Podnosisz temperaturę gdy mówisz.
Nie wygłaszasz kazania,
tylko pieprzysz.
Gdy ja imprezując zdobywam ulice,
nie powalisz mnie na... d-d-dół
gdy noszę... k-k-koronę!

Twoje słowa mnie nie dosięgną,
nigdy mnie nie powalisz
da da na dół...
Załaduj i wyceluj we mnie,
ale nigdy mnie nie złamiesz,
na dół...
da da na dół...

Kiedy myślisz że skończyłam,
ja dopiero co zaczynam.
To mnie nakręca.
Twoje słowa mnie nie dosięgną,
nigdy mnie nie powalisz...
da da na dół...

Jannine Weigel - Words

Your lies are toxic
They try to make me weak
But you don't know I'm made of chrome
And when you fade out
Every one that you know will be at my show

Long from now
When no one's around
I'll be living in LA
I can see it now
You be shouting to an empty wall
And I'll be shouting to a sold out crowd

Your words can't touch me
But you'll never bring me down down down
Da da down down down
Load up and take me
But you'll never break me
Down down down
Da da down down down

When you think I'm done
I have only just begun
It takes me higher and higher
Your words can't touch me
But you'll never bring me down down down
Da da down down down

Now you're telling me how she sings it better than me
With all your weapons drawn to knock me off my feet
And when you burn out
Everyone you know will be looking at me

Long from now
When no one's around
I'll be living in LA
I can see it now
You be shouting to an empty wall
And I'll be shouting to a sold out crowd

Your words can't touch me
But you'll never bring me down down down
Da da down down down
Load up and take me
But you'll never break me
Down down down
Da da down down down

When you think I'm done
I have only just begun
It takes me higher and higher
Your words can't touch me
But you'll never bring me down down down
Da da down down down

(Down down down da da down down down...)

I'mma sell millions
No, I don't care bout your opinion
You just one outta billion civilians
Think you can make me crack, yeah
But I fire back like pra pra prrrr
I'm wounded but I became deadly as, ay
Fire but your bullets all ricochet
You try to hurt me with things that you say
Know that this time I did not come to play
Judge me like you're God
But when I'm looking at my watch I know

I ain't got no time for that
You turn up the heat when you speak
You don't preach
You just running your mouth
While I'm running the streets
You cant bring d - d - d - down
When I wear the c - c - c - crown

Your words can't touch me
But you'll never bring me down down down
Da da down down down
Load up and take me
But you'll never break me
Down down down
Da da down down down

When you think I'm done
I have only just begun
It takes me higher and higher
Your words can't touch me
But you'll never bring me down down down
Da da down down down

 

2019-08-16 15:08:35 - WSHORAN

Back