Wielostronne tłumaczenie wielojęzyczne, napisy i teksty pl. Multilateral multi-language translation (multiple subtitles lyrics) 
MULTI SUB BABEL - WSHORAN  
multilingual international songs and movies from around the world (polyglot)
 

Tłumaczenie ANGIELSKIE (jedyne WSHoran)           J.Fla - Good vibe  

 

MULTI SUB BABEL 19 subtitles: Arabic, German, English, Spanish, French, Hindi, Indonesian, Korean, Malay, Polish, Portuguese, Thai, Turkish, Vietnamese, Chinese
arabskie, niemieckie, angielskie, hiszpańskie, francuskie, hindi, indonezyjskie, koreańskie, malajskie, polskie, portugalskie, tajskie, tureckie, wietnamskie, chińskie
J.Fla - Good vibe  

Dobry nastrój

Ludzie mówią, że mamy dobry nastrój
I uwielbiam jeździć obok ciebie
Ponieważ wiesz, że mamy ten dobry nastrój

Ludzie mówią, że mamy dobry nastrój
I uwielbiam to, że nawet nie próbujemy
Ponieważ wiemy, że mamy ten dobry nastrój

Wszystkie rzeczy, które zrobię
Nie obejdą się bez ciebie
Zawsze w każdym miejscu
Kiedy mnie potrzebujesz
Kiedy mnie tam potrzebujesz
Jeden kawałek przecięty na pół
Ilekroć nie jestem z tobą
Ponieważ wiemy, że mamy ten dobry nastrój
Tak, wiemy, że mamy to

Teraz wszyscy wiemy, że mamy ten dobry nastrój
I uwielbiam to, że nawet nie próbujemy
Ponieważ wiemy, że mamy ten dobry nastrój
Tak, wiemy, że mamy to

Ludzie mówią, że mamy ten dobry nastrój
Zawsze śpiewam, bo nie może to zostać wewnątrz
Ponieważ wiemy, że mamy ten dobry nastrój

Wszystkie rzeczy, które zrobię
Nie obejdą się bez ciebie
Zawsze w każdym miejscu
Kiedy mnie tam potrzebujesz ...
Jeden kawałek przecięty na pół
Ilekroć nie jestem z tobą
Ponieważ wiemy, że mamy ten dobry nastrój
Tak, wiemy, że mamy to

Ponieważ wiemy, że mamy ten dobry nastrój
I uwielbiam to, że nawet nie próbujemy
Ponieważ wiemy, że mamy ten dobry nastrój
Tak, wiemy, że mamy to

Nie obejdę się bez ciebie
Zawsze, wszędzie,
jeden kawałek przecięty na pół
ilekroć nie jestem z tobą.
Ponieważ wiemy, że mamy ten dobry nastrój

Ponieważ wiemy, że mamy ten dobry nastrój
I uwielbiam to, że nawet nie próbujemy
Ponieważ wiemy, że mamy ten dobry nastrój
Tak, wiemy, że mamy to!


J.Fla - Good vibe

People say we got that good vibe
And I love ityou when we ride side by side
'Cause you know we got that good vibe

People say we got that good vibe
And I love it how we don't even try
'Cause we know we got that good vibe

All the things I'll do
Wouldn't do without you
Always everywhere
When you need me there
When you need me there
One piece cut in two
Whenever I'm not with you
'Cause we know we got that good vibe
Yeah we know we got it

Every now we know we got that good vibe
And I love it how we don't even try
'Cause we know we got that good vibe
Yeah we know we got it

People say we got that good vibe
Always singing 'cause it can't stay inside
'Cause we know we got that good vibe

All the things I'll do
Wouldn't do without you
Always everywhere
When you need me there ...
One piece cut in two
Whenever I'm not with you
'Cause we know we got that good vibe
Yeah we know we got it

'Cause we know we got that good vibe
And I love it how we don't even try
'Cause we know we got that good vibe
Yeah we know we got it

Wouldn't do without you
Always everywhere
One piece cut in two
Whenever I'm not with you
'Cause we know we got that good vibe

'Cause we know we got that good vibe
And I love it how we don't even try
'Cause we know we got that good vibe
Yeah we know we got it


2019-09-10 10:51:24 - WSHORAN

Back