Wielostronne tłumaczenie wielojęzyczne, napisy i teksty pl. Multilateral multi-language translation (multiple subtitles lyrics) 
MULTI SUB BABEL - WSHORAN 
multilingual international songs and movies from around the world (polyglot)
 

Tłumaczenie ANGIELSKIE    Selena Gomez - Look at her now     (multilingual subtitles for movies)

MULTI SUB BABEL subtitles:
German English Spanish Filipino Indonesian Bahasa Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Vietnamese Chinese
Niemiecki Angielski Hiszpański Filipiński Indonezyjski bahasa włoski japoński koreański holenderski portugalski rosyjski wietnamski chiński polski

de Deutsch
en English
es Español
fil Filipino
id Indonesia
it Italiano
ja 日本語
ko 한국어
nl Nederlands
pt-BR Português
ru Русский
vi Tiếng Việt
zh-Hans 中文(简体)
zh-Hant 中文(繁體) 


Selena Gomez - Look at her now
♪ Spójrz na nią teraz ♪


Zakochali się pewnego lata
Trochę za dzicy dla siebie
Błyszczysz, dopóki nie będziesz
Czujesz się dobrze, dopóki nie przestaniesz
To był jej pierwszy prawdziwy kochanek
Jego ona też, dopóki nie miał innej
Boże, kiedy się dowiedziała
Poziom zaufania spadł

Oczywiście, że była smutna
Ale teraz cieszy się, że uniknęła kuli
Zajęło jej to kilka lat, aby pochłonąć łzy
Ale spójrz na nią teraz, patrz, jak odchodzi

Ale spójrz na nią teraz, patrz, jak odchodzi
Wow, patrz na nią teraz,
Ale spójrz na nią teraz, patrz, jak odchodzi
Wow, patrz na nią teraz.

Wow, patrz na nią teraz.

Szybkie noce, które go dopadły
To nowe życie było jego problemem
Nie mówię, że była idealna
Nadal żałuje tej chwili
Jak tamtej nocy
Nie było źle, nie było dobrze
Co czyni cię człowiekiem
Uczyniło ją bardziej kobietą

Oczywiście, że była smutna
Ale teraz cieszy się, że uniknęła kuli
Zajęło jej to kilka lat, aby pochłonąć łzy
Ale spójrz na nią teraz, patrz, jak odchodzi

Ale spójrz na nią teraz, patrz, jak odchodzi
Wow, patrz na nią teraz,
Ale spójrz na nią teraz, patrz, jak odchodzi
Wow, patrz na nią teraz.
Wow, patrz na nią teraz
(Patrz na nią teraz)
Wow, patrz na nią teraz.

Ona wie, że znajdzie miłość
Tylko jeśli tego chce
Ona wie, że znajdzie miłość
Ona wie, że znajdzie miłość
Tylko jeśli tego chce
Ona wie, że znajdzie miłość
Z góry w dół
Spójrz na nią teraz, patrz, jak odchodzi

Spójrz na nią teraz,
Ona wie, że znajdzie miłość
Tylko jeśli tego chce
Ona wie, że znajdzie miłość
Spójrz na nią teraz tak
Ona wie, że znajdzie miłość (Ona wie, że znajdzie)
Tylko jeśli tego chce
Ona wie, że znajdzie miłość
Wow, spójrz na nią teraz

Tłumaczenie: Koliber91

Selena Gomez - Look at her now

They fell in love one summer
A little too wild for each other
Shiny 'til it wasn't
Feels good 'til it doesn't
It was her first real lover
His too 'til he had another
Oh, God, when she found out
Trust levels went way down

Of course she was sad
But now she's glad she dodged a bullet
Took a few years to soak up the tears
But look at her now, watch her go

Look at her now, watch her go
Wow, look at her now
Look at her now, watch her go
Wow, look at her now

Wow, look at her now

Fast nights that got him
That new life was his problem
Not saying she was perfect
Still regrets that moment
Like that night
Wasn't wrong, wasn't right
What a thing to be human
Made her more of woman

Of course she was sad
But now she's glad she dodged a bullet
Took a few years to soak up the tears
But look at her now, watch her go

Look at her now, watch her go
Wow, look at her now
Look at her now, watch her go
Wow, look at her now

Wow, look at her now
(Look at her now)
Wow, look at her now

She knows she'll find love
Only if she wants it
She knows she'll find love
She knows she'll find love
Only if she wants it
She knows she'll find love
On the up from the way down
Look at her now, watch her go

Look at her now,
She knows she'll find love
Only if she wants it
She knows she'll find love
Look at her now yeah
She knows she'll find love (She knows she will)
Only if she wants it
She knows she'll find love
Wow, look at her now