Wielostronne tłumaczenie wielojęzyczne, napisy i teksty pl. Translation subtitles multiple, multi language lyrics,
MULTI SUB BABEL - WSHORAN 
multilingual international songs and movies from around the world.

ANGIELSKI - tłumaczenie

TASMIN ARCHER - Sleeping satellite
“Śpiący satelita“

Winię cię za poświatę księżyca na niebie.
I sen, który odszedł wraz z lotem orła.
Winię cię za księżycowe noce,
gdy zastanawiam się dlaczego,
morza nadal są suche?
Nie obwiniaj tego śpiącego satelity.

Czy polecieliśmy na księżyc zbyt wcześnie?
Czy zaprzepaściliśmy szansę?
W pośpiechu, wyścigu,
przyczyna naszej pogoni zaginęła w romantyce.
A wciąż się staramy,
uzasadnić straty...
by poczuć przedsmak największej ludzkiej przygody!

Czy nie utraciliśmy tego, czego wymaga postęp?
Osiągnęliśmy szczyt zbyt wcześnie?
Jeśli świat jest taki zielony,
więc skąd to zawodzenie pod błękitem księżyca?
Zastanawiamy się, dlaczego...
skoro Ziemię złożono w ofierze,
kosztem jej największego skarbu.

A gdy wzlecimy do gwiazd,
cóż za ogromny krok!
Czy mamy jednak to, co niezbędne,
aby unieść brzemię tego projektu?
Czy nie przeoczymy czegoś?
Niczym przy strzale w ciemno,
mijając się z celem w poczuciu przygody.

Tasmin Archer - Sleeping satellite

I blame you for the moonlit sky
And the dream that died with the Eagle's flight
I blame you for the moonlit nights
When I wonder why
Are the seas still dry?
Don't blame this sleeping satellite

Did we fly to the moon too soon?
Did we squander the chance?
In the rush of the race
The reason we chase is lost in romance
And still we try
To justify the waste
For a taste of man's greatest adventure

Have we lost what it takes to advance?
Have we peak too soon?
If the world is so green
Then why does it scream under a blue moon?
We wonder why
If the Earth's sacrificed
For the price of its greatest treasure

And when we shoot for the stars
What a giant step
Have we got what it takes
To carry the weight of this concept?
Or pass it by
Like a shot in the dark
Miss the mark with a sense of adventure

2018-04-19 18:37:15 - WSHORAN

Back