Wielostronne tłumaczenie wielojęzyczne, napisy i teksty pl. Translation subtitles multiple, multi language lyrics,
MULTI SUB BABEL - WSHORAN 
multilingual international songs and movies from around the world.

POLSKI - jedyne tłumaczenie


This clock old... - The Haunted Manor   Ten zegar stary - "Straszny dwór"

Ten zegar stary - Straszny dwór

Ten zegar stary gdyby świat,
kuranty ciął jak z nut.
Zepsuty wszakże od stu lat,
nakręcać próżny trud.
Lecz jeśli niespodzianie,
ktoś obcy tutaj stanie,
Pan zegar, gdy zapieje kur,
dmie w rząd przedętych rur.                             
Dziś zbudzi cię...
Koncercik taki!
Boisz się?
Nie?
Zażyj tabaki.

This clock old as the World
once chimed like from the score                                       za propozycją: haspi
Cranky however from a hundred years,
Winding up is a vain toil.
But if unexpectedly
A stranger stands here,
Mr clock, when a rooster crows,
Will blow in a row of overtaxed pipes.
Today, will wake you up...
Such a concert!
Are you afraid?
No?
Take some snuff.

Te wielkie malowidła dwa,
na względzie wasze(ć) miej.
Miecznika praprababka ta,                                   
ta praprababką tej.
Przy obcych w nocnej dobie,
te praprababki obie,
wyłażą z ram, gdy pieje kur,
i nuż w zacięty spór.
Niejednym się już,
dały we znaki.
Strach waści?
Nie!
Zażyj tabaki...

These two great paintings,
Have in mind, sir.
This nobleman's great-grandmother, 
This great-grandmother of her.                             
In front of strangers, at the night-time,
These both great-grandmothers
Come out from the frameworks, when a rooster crows,
And get involved in a jammed dispute.
For many they
Have been hard on.
Are you afraid?
No!
Take some snuff...

2018-04-22 13:24:27 - WSHORAN

Back