Wielostronne tłumaczenie wielojęzyczne, napisy i teksty pl. Multilateral multi-language translation (multiple subtitles lyrics)
MULTI SUB BABEL - WSHORAN 
multilingual international songs and movies from around the world (polyglot)

ANGIELSKI -tłumaczenie

Judy Garland - Gdzieś ponad tęczą - Czarnoksiężnik z krainy Oz (1939)
MULTI SUBTITLES BABEL: Russian, Greek, French, Portuguese, German, Polish, Spanish, Turkish, Italian, Korean, Vietnamese

Gdzieś tam ponad tęczą,
wysoko w górze,
jest kraina o której słyszałam.
kiedyś w kołysance.

Gdzieś ponad tęczą
niebo jest błękitne,
a marzenia, które ośmielasz się mieć,
naprawdę się spełniają.

Pewnego dnia poproszę gwiazdkę
i obudzę się tam,
gdzie chmury będą daleko za mną.
Gdzie kłopoty rozpuszczą się jak cytrynowe landrynki,
wysoko ponad szczytami kominów,
tam właśnie mnie znajdziesz.

Gdzieś tam ponad tęczą
latają błękitne ptaki.
Ptaki mogą wzbić się ponad tęczę.
Dlaczego więc, dlaczego nie mogę ja?

Jeśli szczęśliwe, błękitne ptaszki mogą wzbić się
ponad tęczę,
czemu, och czemu nie mogę ja?


Judy Garland - Somewhere Over the Rainbow - The Wizard of Oz

Somewhere, over the rainbow,
way up high.
There's a land that I heard of
Once in a lullaby.

Somewhere, over the rainbow,
skies are blue.
And the dreams that you dare to dream
Really do come true.

Someday I'll wish upon a star
and wake up
where the clouds are far behind me.
Where troubles melt like lemon drops,
Away above the chimney tops.
That's where you'll find me.

Somewhere, over the rainbow,
bluebirds fly.
Birds fly over the rainbow,
Why then - oh, why can't I?

If happy little bluebirds fly
beyond the rainbow,
Why, oh, why can't I?

2018-08-18 14:59:49 - WSHORAN

Back