Wielostronne tłumaczenie wielojęzyczne, napisy i teksty pl. Multilateral multi-language translation (multiple subtitles lyrics) 
MULTI SUB BABEL - WSHORAN 
multilingual international songs and movies from around the world (polyglot)
 

Tłumaczenie FRANCUSKIE (jedyne WSHoran)  INDILA - Parle à ta tête    (multilingual subtitles for movies)

MULTI SUB BABEL subtitles:
English, French, Polish, Spanish, Indonesian, German, Slovak, Turkish, Arabic, Russian, Hindi, Italian, Bengali, Thai, Malay, portugese
angielski, francuski, polski, hiszpański, indonezyjski, niemiecki, słowacki, turecki, arabski, rosyjski, hindi, włoski, bengalski, tajski, malajski, portugalski

INDILA - Parle à ta tête
Powiedz prosto w twarz


Chcę być wysłuchana.
Tak, chcę byś pozwolił mi to pojąć.
Pragnę wiedzieć, dlaczego tu jestem.
Powiedz mi, po co tu jestem.

I podążam samotnie
skryta pod swym parasolem.
Proszę, nie śmiej się ze mnie,
udaję się do pośredniaka
bez morale i wsparcia.

I wdzięcząc się kokietuję,
czasem wyciągam marne kasztany z ognia.
Mam dość zbytniego uganiania się,
mogę zaraz zabrać się do dzieła.
Powiedz mi co mówisz?
Och, powiedz co myślisz?

Mów otwarcie...

Cierpię z powodu wypalenia,
czy koniecznie muszę się powtarzać?
Płonę, kłujący piasek wypełnia mą głowę.
Staję się coraz bardziej banalna,
ale zachowuję uśmiech,
udając jakby życie było piękne.

Proszę,
nie, nie okłamuj mnie.
Powiedziałam, nie okłamuj mnie.
To zbyt dużo dla mnie.

Mów otwarcie...
to zbyt dużo dla mnie.
Powiedz prosto w twarz.

Cały ten piękny blask,
i zgiełk wokół mnie,
onieśmiela mnie i odurza absyntem.
Miłość i to, w co wierzę,
oddałabym wszystko niczego nie zatrzymując,
poza twą prawdą.

Umarłabym tak, jak żyłam,
gdy tylko kurtyna opadnie.
Ideał, o którym śnię,
nie ma w tym nic nietypowego.
Poza tym dobro, zło
pochłonie mój czas.

Jak kryształowa róża,
drżąca i tracąca wszystkie swe płatki,
pragnę rozlśnić me życie
blaskiem gwiazdy.

Wybacz mi dzień, gdy nie mogłam dłużej z tobą rozmawiać.
Wybacz mi każdą chwilę, gdy na ciebie nie patrzyłam.
Och! Wybacz mi cały czas, którego ci nie ofiarowałam
i każdego następnego dnia, będzie o ten jeden dzień mniej.

Pragnę żyć, czując jak me serce płonie.
Poczuć istnienie,
cierpienie, płacz, taniec.
Kochać na śmierć,
Paryż, Ateny, Wenecja, Harlem, Moskwa u twego boku.
Czas jest warty tylko tego dnia,
w którym się liczymy.

(Muzyka)

Powiedz otwarcie...

Indila - Parle à ta tête

Je veux qu'on m'écoute,
oui, je veux qu'on m'comprenne
Je veux aimer savoir pourquoi je suis là,
dis-moi pourquoi je suis là

Et je marche seule
cachée sous mon ombrelle
S'te plaît, ne te moque pas de moi,
j'vais au pôle emploi
Le moral à plat

Et je fais le mariole,
parfois j'fais des marmites
J'en ai marre d'aller très vite,
j'peux démarrer de suite
Et de quoi vous en dites
Oh, dites c'que vous en dites

Parle, parle à ta tête...

J'suis en mode burn out
est-c'qu'il faut qu'j'te l'répète?
Ça brûle, ça pique et ça monte à la tête,
j'deviens encore plus bête
J'garde le sourire,
paraît qu'la vie est belle

S'te plaît
non ne me ment pas,
oui j'ai dit ne me ment pas
C'est bien trop pour moi

Parle, parle à ta tête...
(ç'est bien trop pour moi)
Parle, parle à ta tête...

Toutes ces belles lumières
et ce tumulte autour de moi
M'embrument et m'enivrent d'absinthe,
d'amour et j'y crois
Je donnerai tout sans rien garder
sauf ta réalité

Je mourrai comme j'ai vécu
une fois l'rideau tombé
L'idéal, auquel je rêve,
il n'a rien d'anormal
Par delà, le bien, le mal
le temps m'emportera

Comme une rose en cristal
vacille et perd tous ces pétales
J'veux faire briller ma vie
comme l'éclat d'une étoile

Pardonne-moi le jour où je n'pourrai plus te parler
Pardonne-moi chaque moment où je n't'ai pas regardé
Oh, pardonne-moi tout le temps que je ne t'ai pas donné
Et chaque lendemain qui s'ra un jour de moins

Moi, je veux vivre que mon cœur brûle,
je sentirais exister
Souffrir, pleurer, danser,
aimer à en crever
Paris, Athènes, Venise, Harlem, Moscou à tes cotés
Le temps ne vaut qu'du jour
où il nous est compté

(musique)

Parle, parle à ta tête...


Speak to your head

I want to be listened to
Yes, I want to be understood
I want to like knowing why I'm here
Tell me why I'm here

And I walk alone
Hidden under my parasol
Please, don't make fun of me
I go to the employment centre
Low morale

And I clown around
Sometimes I bring home the bacon
I'm tired of going very fast
I can restart immediately
And what you say about that
Oh, say what you say

Speak to your head

I am in burn-out mode
Do I have to repeat myself to you?
It burns, it stings and it gets to my head
I become even more stupid
I keep smiling like life is beautiful

Please
No, do not lie to me
I said do not lie to me
It's too much for me

Speak to your head
It's too much for me
Talk to your head

All these beautiful lights
And this chaos around me
Confuses and intoxicates me with absinthe
With love and I believe in it
I'd give everything without keeping anything
Except for your reality

I would die as I lived
Once the curtain fell
The ideal, to which I dream
It's not abnormal
Beyond, good, bad
Time will take me

Like a fragile crystal rose
Loses all its petals
I want to make my life shine
Like the sparkle of a star

Forgive me the day I can not talk to you anymore
Forgive me every moment I did not look at you
Oh! Forgive me all the time I did not give you
And every next day that will one day be tomorrow

Me, I want to live so that my heart burns
I would feel existing
Suffering, crying, dancing
Loving to death
Paris, Athens, Venice, Harlem, Moscow by your side
Time is only worth the day when it is short

Speak to your head


Translation: kittykat212