Wielostronne tłumaczenie wielojęzyczne, napisy i teksty pl. Multilateral multi-language translation (multiple subtitles lyrics) 
MULTI SUB BABEL - WSHORAN 
multilingual international songs and movies from around the world (polyglot)


Tłumaczenie ANGIELSKIE    Maroon 5 - Memories    (multilingual subtitles for movies)
  
 
ar العربية,
de Deutsch,
en English,
es Español,
fa فارسی,
fil Filipino,
fr Français,
id Indonesia,
it Italiano,
ja 日本語,
ko 한국어,
pl Polski,
pt Português,
ro Română,
ru Русский,
th ไทย,
tr Türkçe,
vi Tiếng Việt,
zh 中文,
zh-CN 中文(简体)
zh-TW 中文(繁體)


MULTI SUB BABEL subtitles: Arabic, German, English, Spanish, Persian farsi, Filipino, French, Indonesian Bahasa, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Thai, Turkish, Vietnamese, Italian, Chinese
Arabski, Niemiecki, Angielski, Hiszpański, Perski farsi, Filipiński, Francuski, Indonezyjski bahasa, Japoński, Koreański, Polski, Portugalski, Rumuński, Rosyjski, Tajski, Turecki, Wietnamski, Włoski, Chiński

♪ Maroon 5 - Memories ♪
♪ Wspomnienia ♪


Za tych, którzy są obok nas.
Za pragnienie twojej obecności, ale cię tu nie ma.
Bo drinki przywracają wszystkie wspomnienia,
o wszystkim, przez co przeszliśmy.

Toast za tych, którzy dziś tu są.
Toast za tych, których straciliśmy po drodze.
Bo drinki przywołują wszystkie wspomnienia,
a wspomnienia przywracają, przywracają ciebie.

Był czas, który pamiętam,
kiedy nie znałem bólu.
Kiedy wierzyłem w wieczność,
że wszystko pozostanie takie samo.

Teraz moje serce jest chłodne jak grudzień,
gdy ktoś wypowie twe imię.
Bo nie potrafię się z tobą porozumieć,
ale wiem, że pewnego dnia to zrobię.

Wszyscy czasem cierpią.
Każdy kiedyś będzie zraniony.
Ale wszystko się ułoży.
Wznieś toast i powiedz, tak

Za tych, którzy są obok nas.
Za pragnienie twojej obecności, ale cię tu nie ma.
Bo drinki przywracają wszystkie wspomnienia,
o wszystkim, przez co przeszliśmy.

Toast za tych, którzy dziś tu są.
Toast za tych, których straciliśmy po drodze.
Bo drinki przywołują wszystkie wspomnienia,
a wspomnienia przywracają, przywracają ciebie.

Spełnij...
Wspomnienia przywracają, przywracają ciebie.

Był czas, który pamiętam,
kiedy nigdy nie czułem się tak zagubiony.
Gdy czułem, że cała ta nienawiść,
była zbyt silna, by ją powstrzymać (O tak)

Teraz moje serce jest niczym żar
i rozświetla ciemność.
Poniosę te pochodnie dla ciebie,
byś wiedział, że nigdy się nie poddam, tak

Wszyscy czasem cierpią.
Każdy kiedyś będzie zraniony.
Ale wszystko się ułoży.
Wznieś toast i powiedz, tak

Za tych, którzy są obok nas.
Za pragnienie twojej obecności, ale cię tu nie ma.
Bo drinki przywracają wszystkie wspomnienia,
o wszystkim, przez co przeszliśmy.

Toast za tych, którzy dziś tu są.
Toast za tych, których straciliśmy po drodze.
Bo drinki przywołują wszystkie wspomnienia,
a wspomnienia przywracają, przywracają ciebie.

Spełnij...
Wspomnienia przywracają, przywracają ciebie

Spełnij... (Ooh, tak)
Wspomnienia przywracają, przywracają ciebie

Tak tak tak
Tak, tak, tak, tak, tak, nie, nie
Wspomnienia przywracają, przywracają ciebie

 
Maroon 5 - Memories

Here's to the ones that we got
Cheers to the wish you were here, but you're not
'Cause the drinks bring back all the memories
Of everything we've been through

Toast to the ones here today
Toast to the ones that we lost on the way
'Cause the drinks bring back all the memories
And the memories bring back, memories bring back you

There's a time that I remember
When I did not know no pain
When I believed in forever
And everything would stay the same

Now my heart feel like December
When somebody say your name
'Cause I can't reach out to call you
But I know I will one day, yeah

Everybody hurts sometimes
Everybody hurts someday, ayy-ayy
But everything gon' be alright
Go and raise a glass and say, ayy

Here's to the ones that we got
Cheers to the wish you were here, but you're not
'Cause the drinks bring back all the memories
Of everything we've been through

Toast to the ones here today
Toast to the ones that we lost on the way
'Cause the drinks bring back all the memories
And the memories bring back, memories bring back you

Doo-doo...
Memories bring back, memories bring back you

There's a time that I remember
When I never felt so lost
When I felt all of the hatred
Was too powerful to stop (Ooh, yeah)

Now my heart feel like an ember
And it's lighting up the dark
I'll carry these torches for ya
That you know I'll never drop, yeah

Everybody hurts sometimes
Everybody hurts someday, ayy-ayy
But everything gon' be alright
Go and raise a glass and say, ayy

Here's to the ones that we got (Oh-oh)
Cheers to the wish you were here, but you're not
'Cause the drinks bring back all the memories
Of everything we've been through (No, no)

Toast to the ones here today (Ayy)
Toast to the ones that we lost on the way
'Cause the drinks bring back all the memories (Ayy)
And the memories bring back, memories bring back you

Doo-doo...
Memories bring back, memories bring back you

Doo-doo... (Ooh, yeah)
Memories bring back, memories bring back you

Yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, no, no
Memories bring back, memories bring back you

2019-11-27 15:44:13 - WSHORAN

Back